Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Assumpta : typologia Arki Przymierza Antoni Tronina s. 11-21
Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie Stanisław Haręzga s. 22-40
"Niewiasta obleczona w słońce" (Ap 12) Pavol Farkaš s. 41-50
Eschatologiczna ikona Kościoła Teofil Siudy s. 51-59
Maryja znakiem nadziei i pociechy Janusz Kumala s. 59-106
Wniebowzięcie Bogarodzicy Maryi a chrześcijańska perspektywa eschatologiczna Janusz Królikowski s. 107-123
Liturgiczny kult Maryi wniebowziętej Józef Sroka s. 124-146
Wniebowzięta Matka : Orędowniczka królująca w chwale Syna : (z mariologii Jana Pawła Π) Wacław Siwak s. 147-160
Wniebowzięcie Matki Bożej w kerygmie Prymasa Wyszyńskiego Jan Paweł II Pach s. 161-169
Wniebowzięcie Maryi w przepowiadaniu Anna Nycz s. 177-179
Dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w posoborowej teologii słowackiej Anton Adam s. 180-185
Zarys dziejów kultu Matki Bożej Wniebowziętej na Słowacji Jana Moricová s. 186-192
Transcendencja wedlug V. E. Frankla w perspektywie wniebowzięcia NMP Danuta Mastalska s. 193-213
Wniebowzięcie Maryi w sztuce średniowiecznej Zdzisław Kliś s. 214-223
"Świebodność Boga żywego" : średniowieczna pieśń o wniebowzięciu Maryi Roman Mazurkiewicz s. 224-260
Aktualność i problemy mariologii "eklezjotypicznej" Janusz Królikowski s. 263-274
Maryja a Trójca Święta w aspekcie ponadkulturowym René Laurentin Lucjan Balter (tłum.) s. 277-286
Ustanowienie przymierza Boga z kobietą : Maryja, kobieta w historii zbawienia Zbigniew Morawiec s. 289-307
Matka Boża w "Mowach" Leona Wielkiego Bogusław Kochaniewicz s. 308-332
Mariologiczne intuicje w dziele literackim Czesława Miłosza Jerzy Szymik s. 333-341
Maryja jako zwyciężczyni egzystencjalnych lęków w teologii Pawła Tillicha Jan Adrian Łata s. 345-360
Podręcznik dla Apostolatu Maryjnego Danuta Mastalska Teofil Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 353-365
Święto Nawiedzenia Danuta Mastalska Jacek Lewiński (aut. dzieła rec.) s. 366-367
Wzór dla Kościoła : o mariologii Jana Pawła II Janusz Królikowski Aurelio Fusi (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"Macierzyństwo jako locus theologicus" : II Konferencja Kobiet Europy Środkowo-Wschodniej Beata Bilicka Danuta Mastalska Monika Waluś s. 373-380
"Mariologia na przełomie wieków" : ogólnopolskie sympozjum mariologiczne : (Niepokalanów, 27-28 X 2000) Janusz Kumala s. 381
"Wniebowzięcie Maryi Matki Bożej : historyczno-zbawcze znaczenie w 50 lat od jego dogmatycznej definicjii" : I Międzynarodowe Forum Mariologiczne : (Rzym, 30-31 X 2000) Janusz Kumala s. 382-386
"Koniec roku z Maryją" s. 389
"Kobieta i chrześcijaństwo" s. 389
Jubileuszowe świętowanie "Marianum" s. 390
Hermenutyka biblijna a mariologia : zapowiedź sympozjum mariologicznego s. 390
Złoty jubileusz "Ephemerides Mariologicae" s. 391