Tytuł Labor et Educatio
ISSN 2353-4745
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Labor et Educatio
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stefan M. Kwiatkowski s. 5-6
Społeczny i wychowawczy sens pracy oraz wychowania gospodarczego Polaków od XVIII wieku do początków XX wieku Krzysztof Jakubiak s. 7-24
Praca człowieka w ujęciu Sørena Kierkegaarda a także badaczy polskich Stanisław Kaczor s. 25-29
O wartości pracy : recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego Adam Koćwin Joanna M. Łukasik s. 31-44
Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka Waldemar Furmanek s. 45-59
Odpowiedzialność zawodowa pracownika socjalnego nieocenionym składnikiem jego kultury pracy Zdzisław Wołk s. 61-73
Aktywność zawodowa kobiet po 50. roku życia w Polsce Katarzyna Białożyt s. 75-87
Dzieci jako towar Andrzej Zwoliński s. 89-110
Ochrona i troska o dziecko i dzieciństwo : niemoc czy niedostateczna kontrola? Danuta Waloszek s. 111-137
Feedback w pracy socjalnej Norbert G. Pikuła s. 139-151
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Dominika Sozańska s. 153-166
"Senior w przestrzeni społecznej", Norbert Pikuła, Warszawa 2013 : [recenzja] Katarzyna Jagielska Norbert Pikuła (aut. dzieła rec.) s. 167-171
"Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej", B.Ecler-Nocoń, M. Frania, red. M. Kitlińska-Król, Katowice 2013 : [recenzja] Kinga Sobieszczańska B. Ecler-Nocuń (aut. dzieła rec.) M. Frania (aut. dzieła rec.) M. Kitlińska-Król (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Formy spędzania wolnego czasu", M. Banach, red. T. W. Gierat, Kraków 2013 : [recenzja] Andrzej Grudziński M. Banach (aut. dzieła rec.) T. W. Gierat (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej : teoria i praktyka europejska", Jiři Prokop, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Václavík Jiři Prokop (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Informacje o autorach s. 183-184
Informacje dla autorów s. 185-186