Tytuł Labor et Educatio
ISSN 2353-4745
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Labor et Educatio
2014, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Mirosław J. Szymański s. 7-8
Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy Waldemar Furmanek s. 9-30
Interpretacyjne osobliwości pracy ludzkiej Franciszek Szlosek s. 31-37
Działalność wychowawcza w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi Zdzisław Wołk s. 39-48
„Wielokulturowa (bez)robotność” : rzecz o izraelskim rynku pracy Krzysztof Chaczko s. 49-63
Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 65-77
Rodzina w procesie wsparcia społecznego i zawodowego osoby niepełnosprawnej Katarzyna Zielińska-Król s. 79-89
Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka : wybrane aspekty metodyczne Józefa Matejek s. 91-103
Między fascynacją a dystansem : społeczny odbiór osób chorych psychicznie a ich wizerunek w kulturze masowej : analiza wybranych przypadków Dominika Sozańska s. 105-117
O wychowaniu w świecie nowych mediów : zarys problematyki Janusz Morbitzer s. 119-143
Całościowa Ocena Geriatryczna a kierunki edukacji seniorów Jerzy Gąsowski Karolina Piotrowicz s. 145-151
Fraktalność zaufania wśród dydaktyków ogólnych i metodyków edukacji przedmiotowej Kazimierz Wenta s. 153-166
Umiejętność zarządzania finansami w kształceniu podstawowym : związki międzynarodowe Jiří Prokop s. 167-188
Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi Anna Mirczak s. 189-203
Kompetencje studentów wybranych wydziałów Uniwersytetu Karola w zakresie prewencji zespołu dziecka wykorzystywanego seksualnie Jaroslava Hanušová s. 205-220
Zapomniane (?) inspiracje dla wychowania Danuta Waloszek s. 221-246
Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne zagrożenie dla rodziny Andrzej Zwoliński s. 247-270
Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej Adam A. Zych s. 271-285
"Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania", Stefan M. Kwiatkowski, red. Joanna Madalińska-Michalak, Warszawa 2014 : [recenzja] Kinga Sobieszczańska Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Joanna Madalińska-Michalak (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Edukacyjne problemy współczesności", Mirosław J. Szymański, Kraków 2014 : [recenzja] Anna K. Duda Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Humanistyczna pedagogika pracy : współczesność obiektem badań", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2014 : [recenzja] Andrzej Grudziński Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Badanie, dojrzewanie, rozwój : tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych : profesorowi Stanisławowi Kaczorowi na 90-lecie urodzin", red. Franciszek Szlosek, Warszawa–Radom 2014 : [recenzja] Paulina Duda Franciszek Szlosek (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Starość darem, zadaniem i wyzwaniem", red. Adam A. Zych, Dąbrowa Górnicza 2014 : [recenzja] Renata Spyrka-Chlipała Adam A. Zych (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy", Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Daniel Kukla Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 311-314
"Codzienność szkoły : nauczyciel", Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, red. Mirosław J. Szymański, Kraków 2014; "Codzienność szkoły : uczeń", Ewa Bochno, Inetta Nowosad, red.Mirosław J. Szymański, Kraków 2014 : [recenzja] Anna Mróz Ewa Bochno (aut. dzieła rec.) Inetta Nowosad (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Praca socjalna z rodziną : diagnoza – projektowanie – zmiana", Elżbieta Lipowicz, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Anna Korlak-Łukasiewicz Elżbieta Lipowicz (aut. dzieła rec.) s. 321-322
Międzynarodowa Konferencja "Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje", Kraków 29–30 maja 2014 Elżbieta Sałata s. 323-326
VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Kompetencje zawodowe nauczycieli", Jedlnia-Letnisko 20–21 listopada 2014 Elżbieta Marek s. 327-330
Informacje o autorach s. 331-333
Informacje dla autorów s. 335-336