Tytuł Labor et Educatio
ISSN 2353-4745
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Labor et Educatio
2016, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Joanna M. Łukasik s. 7-9
Podmiotowość człowieka uwikłana w przeobrażenia pracy Ryszard Gerlach s. 11-26
Osobliwości pracy dyrektora szkoły – dążenie do mistrzostwa i równowagi życiowej Joanna Madalińska-Michalak s. 27-39
Rola kapitału społecznego w stosunkach pracy i przedsiębiorczości Leszek Graniszewski s. 41-55
Kariera w świecie uczonych w czasach cywilizacji postindustrialnej Zygmunt Wiatrowski s. 57-68
Kariery zawodowe różnych prędkości i ich społeczne uwarunkowania Zdzisław Wołk s. 69-82
Od „średniowiecznego kramu” do „organizacyjnej pergoli” : metamorfozy zakładu pracy Renata Tomaszewska-Lipiec s. 83-104
Praca jako proces transformacji ku integralnemu rozwojowi człowieka w świecie prawa i praktyki probacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 105-120
Priorities of the Teachers’ Education Progress in Ukraine Galina Sotskaya s. 121-130
Romowie na rynku pracy Jiří Prokop s. 131-149
Duchowość i religijność a wybór zawodu przez młodych ludzi Janusz Surzykiewicz s. 151-190
Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań Bożena Matyjas s. 191-200
Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych Norbert G. Pikuła s. 201-217
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w planowaniu kariery Dagmara Kowalik s. 219-231
Barriers of Roma Women when Accessing into the Labour Market Lýdia Lehoczká Ivan Rác s. 233-243
Zróżnicowanie zawodowe jako przejaw dobra wspólnego Andrzej Zwoliński s. 245-262
«Этическая сила» человеческого труда в условиях рыночной экономики в начале XXI века Nellya Nychkalo s. 263-282
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny Ireneusz M. Świtała s. 283-299
Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa Beata Jakimiuk s. 301-322
"Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing", Elżbieta Trafiałek, Toruń 2016 : [recenzja] Witold Janocha Elżbieta Trafiałek (aut. dzieła rec.) s. 323-326
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca a jakość życia człowieka", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 327-331
"Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie", Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska, Warszawa 2015 : [recenzja] Anna K. Duda Danuta Borecka-Biernat (aut. dzieła rec.) Małgorzata Cywińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalizm pracy ludzkiej : perspektywy rozwoju kariery zawodowej” Kraków, 2–3 czerwca 2016 roku Andrzej Grudziński s. 339-342
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy” Ciechocinek, 19–20 września 2016 roku Katarzyna Białożyt s. 343-346
Informacje o autorach s. 347-349
Wytyczne dla autorów s. 351-352