Tytuł Labor et Educatio
ISSN 2353-4745
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Labor et Educatio
2015, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Norbert G. Pikuła s. 7-10
Problematyka języka pedagogiki (pracy) Waldemar Furmanek s. 11-30
Rozwój i jego wychowawcza wartość w pedagogice rozwoju według Jana Pawła II Marian Nowak s. 31-50
Rola wychowawcza ojca według Ef 6,4 Janusz Janowiak s. 51-65
Гуманитаризация образования – условия развития современной школы Lyubov G. Savenkova s. 67-79
Priority Areas for Educational Reform in Ukraine Lilia Hrynevich s. 81-92
The Background and Development of Mexican Educational System : the Main Features Elena Zhizhko s. 93-101
Pomiędzy kipą a smartfonem : kilka rzutów myślowych na temat kontrastów w izraelskiej edukacji Krzysztof Haczko s. 103-120
Reforming Swedish Higher Education in the Context of the Bologna Process Anastasia Kovalova s. 121-131
History and Development of Social Work Education in Spain : From School of Social Assistants to Faculty of Social Work Patricia Fernández-Montaño s. 133-137
The "Human-Labour" and Modern Vocational Education : Ukrainian Context Nellya Nychkalo s. 139-154
Exploring the Social Milieu of Disability : Themes of Poverty, Education, and Labour Participation Kas Mazurek Margaret Winzer s. 155-171
Problems of Postgraduate Education in the Sphere of Palliative and Hospice Care Alexander Wolf s. 173-179
Performing of the Statutory Obligation of Historical Education by the Rzeszow Branch of the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation Ewa Leniart Władysław Piotr Wlaźlak s. 181-189
Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej Paweł Śwital s. 191-207
Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej Mariusz Wieczorek s. 209-226
Brytyjskie elitarne szkolnictwo średnie dla chłopców : studium socjopedagogiczne Agnieszka Gromkowska-Melosik s. 227-249
System edukacyjny w Kenii : od nauki pod baobabem do uniwersytetu Katarzyna Stanek Gertruda Wieczorek s. 251-264
Kulturowa transmisja stereotypu płci : co sprawia, że mężczyźni studiują na kierunkach ścisłych lub technicznych, a kobiety na kierunkach humanistycznych lub społecznych? Sławomir Trusz s. 265-301
Holizm w pracy edukacyjnej z młodzieżą bezrobotną Zdzisław Wołk s. 303-317
Возможности на рынке труда для молодых людей, покидающих детские дома в международном контексте Jiří Prokop s. 319-336
Музыкальный интерес в структуре эстетического сознания детей дошкольного возраста Ekaterina Boyakova s. 337-353
Wychowanie do patriotyzmu Andrzej Zwoliński s. 355-375
Rzecz o edukacji dzieci dla przyszłości społeczeństwa : kilka refleksji wokół „sześciolatków w szkole” Danuta Waloszek s. 377-396
Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej Adam A. Zych s. 397-409
O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie Janusz Morbitzer s. 411-430
Sexting – nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży Sylwester Bębas s. 431-444
"Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości", Norbert G. Pikuła, Kraków 2015 : [recenzja] Weronika Pudełko Norbert G. Pikuła (aut. dzieła rec.) s. 445-449
"Szkoła. Współczesne konteksty interpretacyjne", red. Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Wrzeszcz, Kraków 2015 : [recenzja] Anna Mróz Iwona Ocetkiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Wnęk-Gozdek (aut. dzieła rec.) Natalia Wrzeszcz (aut. dzieła rec.) s. 451-454
"Wyzwania szkolnej codzienności", red. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski, Kraków 2015 : [recenzja] Jiří Prokop Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 455-458
"Rola religii w procesie resocjalizacji", Sylwester Bębas, Toruń 2015 : [recenzja] Dariusz Adamczyk Sylwester Bębas (aut. dzieła rec.) s. 459-461
"5th European Conference for Social Work Research – ECSWR 2015: Re-Visioning Social Work with Individuals, Collectives and Communities: Social Work Research", Ljubljana (Słowenia), 22–24 kwietnia 2015 roku Katarzyna Jagielska s. 463-467
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów", Warszawa, 12 maja 2015 Anna Mirczak s. 469-472
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Social Work Education in Europe: towards 2025”, Mediolan (Włochy), 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku Katarzyna Białożyt s. 473-476
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości", Radom, 15–16 października 2015 roku Monika Mazur-Mitrowska s. 477-480
Wirtualna Konferencja Naukowa "Aspiracje – Rozwój zawodowy – Kariera", 21 października 2015 Dagmara Kowalik s. 481-485
Informacje o autorach s. 487-490