Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2008, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Małgorzata Karwowska s. 7-9
Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny? Monika Albrecht Małgorzata Karwowska s. 13-26
Wsparcie pedagogiczne rodzin osób niepełnosprawnych za pomocą socjoterapii Kazimierz Ostrowski s. 27-34
Rola terapeuty w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne intelektualnie Jolanta Garbaczewska s. 35-40
Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Aleksandra Zawiślak s. 41-46
Obecność i funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym Aleksandra Cieślińska Małgorzata Karwowska s. 47-59
Perspektywy dorastania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście jakości życia wychowującej ją rodziny Elżbieta M. Minczakiewicz s. 63-82
Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin na przykładzie rodzin uczniów Zespołu szkół Specjalnych w Żninie Teresa Paradowska s. 83-91
Zmaganie się z problemami dnia codziennego przez rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową : w świetle badań własnych Małgorzata Karwowska s. 93-109
Kształtowanie osobowości dziecka zdrowego w obliczu niepełnosprawnego rodzeństwa Agnieszka Hamerlińska s. 113-122
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody stymulowania rozwoju mowy na przykładzie dziecka z delecją chromosomową Ewa Binkuńska s. 123-136
Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia Grzegorz Brzuzy s. 137-150
Rodzina w hierarchii wartości osób z chorobami nowotworowymi Maciej Kudła s. 151-159
Noty o autorach s. 160