Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2009, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogika wobec zmiany społecznej w socjalizacji i wychowaniu rodzinnym Andrzej Janke s. 9-21
Rodzina w konstelacji problemowej z akcentem na edukację, zawód, pracę i ludzką egzystencję Zygmunt Wiatrowski s. 23-32
Wybrane kwestie z zakresu polityki rodzinnej Krystyna Kwaśniewska s. 33-46
Problemy rodziny i ich rozwiązywanie w świetle teorii i praktyki terapii rodzin Marian Bybluk s. 47-60
Pedagogiczna wizja wychowania rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II Marian Włosiński s. 61-73
Transformacja życia małżeńsko-rodzinnego we współczesnym modelu społeczeństwa : próba diagnozy niektórych przyczyn zjawiska Wojciech Trempała s. 75-86
Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych – szansa na zachowanie jedności rodziny? Magdalena Prentka Mieczysław Łusiak s. 87-96
Pomoc rodzinie w środowsku lokalnym : rola i zadania pro laktyki społecznej oraz psychoterapii we wspomaganiu rodziny Hanna Malicka-Gorzelańczyk s. 97-108
Wychowanie do norm w rodzinie z problemem uzależnień Katarzyna Wasilewska s. 109-117
Rodzina a potrzeby opiekuńcze dziecka Ireneusz Jan Pyrzyk s. 119-129
Rodzina jako kontekst rozwoju seniora Danuta Seredyńska s. 131-146
Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci – rola rodziny Paweł Izdebski Anna Rucińska-Niesyn s. 149-159
Rozwój psychiczny dzieci w rodzinach społecznie patologicznych Wojciech Gulin s. 161-175
Rola rodziców w wychowaniu seksualnym ich dzieci Magdalena Grabowska s. 177-186
Dziecko krzywdzone w rodzinie – szkolna prodiagnoza zjawiska Grażyna Szabelska s. 187-197
Relacje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną naturalną w latach 2003–2008 Katarzyna Marszałek s. 199-206
Zabójstwo partnera jako skrajny objaw dysfunkcjonalności rodzin Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka s. 207-218
Pedagogika wobec wyzwań „późnej nowoczesności” Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 221-236
Etyczne i pedagogiczne wartości przesłania Jana Pawła II – papieża nadziei Marian Włosiński s. 237-245
Edukacja matematyczna dzieci przedszkolnych wspomagana komputerem Krystyna Żuchelkowska s. 247-254
Streszczenie rozprawy habilitacyjnej : wyuczona bezradność młodzieży Barbara Ciżkowicz s. 255-260
Streszczenie dysertacji doktorskiej : zmiany harcerskiej pedagogii w Polsce XX wieku Katarzyna Marszałek s. 261-268
Noty o autorach s. 269-270