Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2014, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 7-10
Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP : dziesięć tez Lech Witkowski s. 13-19
Aneks: komentarz do "Memoriału" postpenitencjarnego po dwóch latach Lech Witkowski s. 20-25
Pedagogiczny potencjał i edukacyjne wyzwania krytycznej ekologii : o dwoistości pedagogiczno-ekologicznych tropów papieża Franciszka w kontekście pedagogicznego przesłania Heleny Radlińskiej Marek Rembierz s. 29-62
Jung i edukacja : pedagogika między archetypem a duchowym przebudzeniem : wokół książki: Clifford Mayes, "Jung and Education. Elements of an Archetypal Pedagogy", Rowman & Littlefield, Toronto-Oxford 2005 Monika Jaworska-Witkowska Clifford Mayes (aut. dzieła rec.) s. 63-84
Роль искусства в формировании экологической культуры личности Галина Тарасенко s. 85-105
Dlaczego przystąpiono do opracowania Strategii? Iwona Waszkiewicz s. 109-120
Animacja kultury jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości w pasji i praktyce akademickiej Jerzy Norbert Grzegorek s. 121-153
Kultura i etyka w rozwoju moralnym na przykładzie procesu alegoryzacji Małgorzata Muszyńska s. 157-176
An Educate Potential of Art-Pedagogy And Features of its Realization is in the Conditions of Educational Space of Primary School Ukraine Oksana Derkach s. 177-187
Культурно-языковой образ феи в компьютерных играх Marta Hartenberger s. 188-198
Ciało w okowach : o proksemice przestrzeni więziennej Przemysław Gorzelak s. 201-222
Idea edukacji cielesnej w cyklu życia człowieka – postulat integralności Marta Małecka Monika Staszewicz s. 223-236
Gender, Sexual Orientation and Attribution of Power in Relation to Academic Teacher by Polish Students Sławomir Pasikowski s. 237-250
Pytanie o człowieka : między teologią i pedagogiką Julita Orzelska Abraham J. Heschel (aut. dzieła rec.) s. 253-265