Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2015, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 7-9
List do młodzieży: Terroryzm i uciekinierzy: młodzi i edukacja : o pułapkach adaptacji do świata Lech Witkowski s. 13-19
Charakterystyka indywidualnych modeli adaptacji jednostek do zmiennych warunków realizacji celów społecznych Jarosław Korczak s. 20-39
Walka o narodziny i wytrwałość nadziei : świadectwo osobiste w refleksji wokół lektury Agnieszka Dul s. 43-66
Zachowania dziecka głuchoniewidomego z autyzmem : studium przypadku Hanna Rudomska s. 67-86
Aetiology of Theory of Mind disorders for people with Autism Spectrum Disorder : Neurocognitivetherapeutic intervention Magdalena Prentka s. 87-100
Heterotopie, allotopie i atoposy : o (nie)miejscach kultury i tekstu i tryumfie myślenia międzyprzestrzennego Monika Jaworska-Witkowska s. 103-142
Psychoanalityczne ujęcie formy estetycznej według G.J. Rose jako zdroworozwojowe doświadczenie edukacyjne Małgorzata Muszyńska s. 143-157
Wychowywanie do twórczości przez sztukę : "O potrzebie poszukiwania i tworzenia wartości" Jerzy Norbert Grzegorek s. 158-195
Направления развития российской системы образования в XXI веке Marian Bybluk s. 199-223
The Triangulation : From Geodesy to Attempt at Overcoming of Conceptual Limitations in Social Research Methodology Sławomir Pasikowski s. 224-246
Between philosophy and pedagogy : about new horizons of humanities research Monika Jaworska-Witkowska s. 249-259
Role of teacher, culture and the family in sexual education context Małgorzata Jarecka-Zyluk Justyna Ratkowska-Pasikowska s. 260-272
Ferocity Impulsiveness Transformation Anthropological feminine threads based on “Women Who Run With the Wolves” by Clarissa Pinkola Estés Marta Małecka s. 273-286
Monstra, potwory i dziwolągi : autorytety podejrzane : (z) różnicy wyrodzone (antropotechniczny projekt edukacji różnicy) Monika Jaworska-Witkowska s. 287-303
O książce Mirosławy Nowak-Dziemianowicz „Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości” : istotnych rzeczy kilka i uznaniu bez walki Jerzy Norbert Grzegorek Mirosława Nowak-Dziemianowicz (aut. dzieła rec.) s. 307-323