Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2012-2013, Numer 7-8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między kulturą i edukacją : słowo od redakcji Monika Jaworska-Witkowska s. 5-7
Czy Twitter i Facebook pomagają propagować demokrację i prawa człowieka? Zygmunt Bauman s. 11-15
On Facebook, Intimacy and Extimacy Zygmunt Bauman s. 17-30
Punishment Creep and the Crisis of Youth in the Age of Disposability Henry A. Giroux s. 31-49
Défis de l’autorité et compétences parentales: point de vue du philosophe (colloque AIFI, Montréal, 6-8 juin 2013) Lech Witkowski s. 51-59
Janusz Korczak i Rosja Marian Bybluk s. 61-75
Zwichnięty czas uczenia się – paideia o rozwidlających się ścieżkach Krzysztof Maliszewski s. 79-90
Nienasycenie i „niewygasła żywotność” Archetypu Wielkiej Matki. Misterium „rodzącego łona” jako symbol uniwersalizmu tworzenia Monika Jaworska-Witkowska s. 91-106
Pedagogika istotna egzystencjalnie : tropy niewidziane a (od)zyskane Julita Orzelska s. 107-125
Szachy Bachelarda czyli gra o oddech teoretyczny pedagogiki jako metahumanistyki : wokół "Historii autorytetu wobec kultury i edukacji Lecha Witkowskiego" Łukasz Michalski s. 127-146
Geniusz : tradycja i wyzwania współczesności Wiesław Andrukowicz s. 149-169
„Estetyka możliwości” w jej konkretyzowanym otwarciu na efekt „widzenia binokularnego” ironicznego alegoryka Małgorzata Muszyńska s. 171-186
Wolontariat narzędziem wsparcia społecznego i edukacji w cyklu życia Piotr Krakowiak s. 187-205
Koncepcja polityki życia – jednostka w społeczeństwie : między lokalnością a globalnością Karolina Slovenko s. 207-217