Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2010, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem u ratowników medycznych i studentów ratownictwa medycznego Michał Bartczak Maria Bartczak s. 7-17
Wyraz przeżytej traumy w rysunku drzewa a nasilenie przeżyć dysocjacyjnych Magdalena Bieniewicz-Wolak s. 19-29
Obraz siebie osoby w sytuacji choroby przewlekłej Wojciech Gulin Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski s. 31-45
Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne Paweł Izdebski Martyna Kotyśko s. 47-60
Rozwój pourazowy a prężność Paweł Izdebski Małgorzata Suprynowicz s. 61-69
Poziom zdolności kognitywnych w okresie późnej adolescencji Magdalena Prentka Estera Sieniawska s. 71-87
Wybrane aspekty nieśmiałości w okresie młodzieńczym i w późnej dorosłości Magdalena Grabowska Karol Rosiak s. 89-106
Profilaktyka uzależnień w ujęciu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Katarzyna Wasilewska-Ostrowska s. 107-122
Stereotypy płci a kontrola zachowań agresywnych w okresie wczesnej dorosłości Magdalena Grabowska Patryk Zastępowski s. 123-142