Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2011, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce Zbigniew Węgierski s. 9-26
Niektóre problemy współczesnej rodziny rosyjskiej w świetle literatury Marian Bybluk s. 27-38
Kategoria uczestnictwa w odniesieniu do rodziny w świetle myśli Karola Wojtyły i bł. Jana Pawła II Mariusz Sztaba s. 39-52
Psychologiczne narodziny człowieka : psychoprofilaktyka zaburzeń rozwoju tożsamości w środowisku rodzinnym Agnieszka Kotarba s. 53-62
Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – bene cjentem pomocy i społecznego wsparcia Małgorzata Karwowska s. 63-85
Wczesnodziecięce przywiązanie a dorosłe relacje : determinizm czy niezależność? Agnieszka Kotarba s. 87-96
Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Galina Tarasenko s. 99-114
Style komunikacji małżeńskiej w opinii męża, żony oraz ich dziecka Helena Moch Danuta Seredyńska s. 115-136
Długotrwałe wyjazdy rodziców w celach zarobkowych i ich konsekwencje w odniesieniu do dzieci Sylwia Piekut-Burzyńska s. 137-152
Oczekiwania osób terminalnie chorych względem siebie, najbliższych, instytucji oraz Kościoła i Boga Małgorzata Modrak Danuta Seredyńska s. 153-174
Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej : doniesienie z badań Paweł Prusak Jadwiga Sala s. 175-183
Diagnostyczna funkcja rysunku rodziny we wczesnym rozpoznawaniu przemocy wobec dziecka Grażyna Szabelska s. 185-198
"Dzieje Szkoły Podstawowej w Nowinach w latach 1927–2010", Marian Pawlak, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Agnieszka Marchwińska Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 201-208