Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2014, Tom 10, Numer 1(24)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Using technology to support effective instruction in early childhood settings Greg Conderman Myoungwhon Jung s. 6-19
Mathematics learning for school readiness of kindergarteners in the western rural area of China – taking county S as an example Min Li Xiaoping Yang s. 20-28
The Montessori approach to integrating technology Lauren Cifuentes Kristina Prozesky s. 29-38
Opportunities and risks: A case study of young urban children’s online life in China Kongchao He Xiaoping Yang Guoqiang Ying s. 39-47
Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy” – pomysł na wspieranie edukacji matematycznej dzieci i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Mirosław Dąbrowski Małgorzata Żytko s. 48-58
Photography in elementary education : constructing the meaning of the concept of symmetry in the process of interiorization and exteriorization Małgorzata Makiewicz s. 59-73
„Uchwycić kopię” czy podjąć własną aktywność myślową? O nauczaniu porównywania różnicowego i ilorazowego w szkole Elżbieta Mrożek s. 74-81
Komunikacja „cyfrowych tubylców” za pośrednictwem telefonu komórkowego Joanna Dziekońska s. 82-94
Maths on display po polsku, czyli matematyczne prezentacje na lekcjach w klasie III Katarzyna Wojcieszek s. 96-107
Edukacja matematyczna w wybranych programach wychowania przedszkolnego Magdalena Milczewska s. 108-115
Tylko we Lwowie… Etnograficzne zapiski podróży w czasie i przestrzeni Beata Adrjan Alina Kalinowska s. 118-121
Autorzy s. 122
Informacje dla Autorów s. 123-124
Information for Authors s. 125-126