Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2016, Tom 12, Numer 1(32)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych Janina Uszyńska-Jarmoc s. 7-26
Analiza rysunków Maciej Błaszak Eliza Rybska s. 27-47
Motyw zwierzęcy w twórczości językowej dzieci Anna Wasilewska s. 48-58
Dziecięce rozumienie świata – w poszukiwaniu uzasadnień postępowania badawczego Monika Wiśniewska-Kin s. 59-70
Widok z mojego okna na świat, który nas kształtuje – czytając książkę pod redakcją Teresy Sadoń-Osowieckiej „Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki” Maria Groenwald s. 71-82
Life saving science: English four-year olds’ understanding of injuries and the appropriate first aid treatment Sue Dale Tunnicliffe s. 83-90
Kim jest Bóg i gdzie mieszka? Analiza semiotyczna postaci Boga w percepcji dziecięcej w rodzinach praktykujących katolików Agnieszka Bzymek s. 91-105
Особенности самопрезентации ребенка в дошкольном возрасте Инна Журавлёва s. 113-125
Когнитивно-культурные, индивидуально-психологические и возрастные особенности способности к распознаванию эмоций Екатерина Хворова s. 126-134
The philosophical view of learning from existential experiences in childhood Martins Veide s. 135-147
Promoting children’s wellbeing in an educational context Linda Grīga s. 148-154
Autorzy s. 155
Informacje dla Autorów s. 157-158
Information for Authors s. 159-160