Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2014, Tom 10, Numer 2(25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cooperative learning in Initial Teacher Education: student experiences Leah O’Toole s. 7-20
W poszukiwaniu modelu praktyk nauczycielskich – z doświadczeń i refleksji nauczyciela akademickiego : pedagoga praktyk Małgorzata Wójcik s. 21-44
Kategoria rodziny w słowniku dzieci okresu średniego dzieciństwa : ujęcie diachroniczne Maria Kielar-Turska Katarzyna Stawiarska s. 45-59
An integration of art education into preschool instruction Hanna Stadlerowa s. 60-72
Knowledge in the teaching-learning process – from meeting standards to reflecting on standards Agnieszka Nowak-Łojewska Anne Ryan s. 73-85
Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu Aleksandra Maj s. 86-98
The concept of teachers’ learning in the field of early education. From the Freinet pedagogy to the training of academic teachers Zdzisław Aleksander s. 101-106
Sprawozdanie z 6th Biennial Conference of International Froebel Society : Canterbury, 26–28 czerwca 2014 r. Barbara Bilewicz-Kuźnia s. 109-117
Sprawozdanie z XI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego : Warszawa, 3 kwietnia 2014 r. Halina Rotkiewicz s. 118-119
Autorzy s. 120
Informacje dla Autorów s. 121-122
Information for Authors s. 123-124