Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2016, Tom 12, Numer 2(33)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gdy słowa wiodą na manowce : krótka rzecz o pułapce polskiej metodyki Dorota Klus-Stańska s. 9-22
Community of practice i indywidualizacja w nauczaniu Małgorzata Karwowska-Struczyk s. 23-44
„Rózga i karcenie udziela mądrości…” : o społecznym micie przydatności bicia w wychowaniu Ewa Jarosz Cezary Kurkowski s. 45-65
Creation of prosocial play experiences inspired by Noddings’s ideas of centers of care Ranay Gursky Stephanie Keck-Warren Krystyna Nowak-Fabrykowski s. 66-75
Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym Goretta Siadak s. 76-88
Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : jak uczyć, kiedy sama się boję? Krzysztof Cipora Monika Szczygieł s. 89-101
Emergent literacy, visual literacy i czytanie dialogowe : potencjał edukacyjny i emancypacyjny książki obrazkowej w środowisku rodzinnym i przedszkolnym Małgorzata Cackowska s. 102-113
Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania Joanna Ostrouch-Kamińska s. 114-123
Selected aspects of institutional early childhood education and care in Warsaw – the perspective of professionals and low-income parents Małgorzata Karwowska-Struczyk Olga Wysłowska s. 124-142
The learning environment as a space for changes Jolanta Nowak s. 143-151
Wartości w świecie dziecka w przekonaniach dorosłych – przyszłych nauczycieli Marzenna Nowicka s. 152-165
Inkluzja edukacyjna na etapie przedszkola w rozumieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych Iwona Myśliwczyk s. 166-180
Rozwijanie mądrości a podstawa programowa wychowania przedszkolnego Elżbieta Płóciennik s. 181-192
Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach Beata Bugajska-Jaszczołt Monika Czajkowska s. 193-203
Muzyka w żłobku – refleksja nad praktyką Marta Radwańska Olga Wysłowska s. 204-219
Kontrowersje wokół esejów z pedagogiki wczesnoszkolnej Edyta Żebrowska Danuta Waloszek (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Walny Zjazd Delegatów PTP i 35-lecie Towarzystwa Halina Rotkiewicz s. 226-229
Autorzy s. 230
Informacje dla Autorów s. 231-232
Information for Authors s. 233-234