Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2015, Tom 11, Numer 3(30)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego : między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem Dorota Klus-Stańska s. 7-22
Rousseau’s errors: they persist today in educational theory Peter Gray s. 23-28
Emilu rozwijaj się, albo… Poza edukacyjną dyscyplinę Maksymilian Chutorański s. 29-38
Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau Dietrich Benner Dariusz Stępkowski s. 39-51
Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau Sylwia Różycka-Jaroś s. 52-62
Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau Małgorzata Kowalik-Olubińska s. 63-74
Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata Małgorzata Dagiel s. 75-86
Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a Ewa Szatan s. 87-103
Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym Sylwester Zielka s. 104-112
Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau Wojciech Siegień s. 113-120
Po co matematykom Jan Jakub Rousseau? Alina Kalinowska Adam Stański s. 121-125
W poszukiwaniu wspólnego języka : Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej Joanna Dziekońska Janina Karoń s. 129-137
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze specjalnym udziałem Umberto Eco) : Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 r. Marta Zwichrowska s. 138-142
Autorzy s. 143
Informacje dla Autorów s. 145-146
Information for Authors s. 147-148