Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2017, Tom 13, Numer 1(36)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskurs edukacyjny w badaniach: próba systematyzacji perspektyw badawczych Anita Gulczyńska Monika Wiśniewska-Kin s. 7-20
Sharing talk, sharing cognition: philosophy with children as the basis for productive classroom interaction Laura Kerslake Sarah Rimmington s. 21-32
Personal experiencing of spoken English by Poles Michał Daszkiewicz s. 33-41
W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego Monika Kusiak-Pisowacka s. 42-53
Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi Agnieszka Nowak-Łojewska s. 54-63
Komizm w poezji dla dzieci: jego rola i wartość edukacyjna Kinga Kuszak s. 65-74
The development of a Polish pre-literacy manual based on action research evidence Bogna Ferensztajn Bożena Franków-Czerwonko Edward Gillian Urszula Paradowska s. 75-86
How to choose the right English language textbook? Elena Kováčiková Eva Reid s. 87-98
Pupils’ approach to teachers’ role as motivating factor in foreign language classes Miglė Antanėlienė Virginija Jūratė Pukevičiūtė s. 101-111
Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia: o przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się Aleksandra Maj s. 112-120
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej "Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn" Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r. Michał Daszkiewicz Anna Wasilewska s. 123-127
Autorzy s. 128
Informacje dla Autorów s. 129-132