Tytuł Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
ISSN 1734-1582
Wydawca Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
2015, Tom 11, Numer 2(29)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 7-14
Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku Krzysztof Jakubiak s. 15-22
Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau Małgorzata Kozak s. 23-32
Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej Helena Ostrowicka s. 33-43
Jean-Jacques Rousseau and his ideas in the spectrum of the pressing challenges of our time: to the postulates of modern psychological and pedagogical interaction Irina Manokha s. 44-52
Jan Jakub Rousseau w naturze Lucyna Kopciewicz s. 53-66
Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” jako narracyjne konstruowanie tożsamości Anna Wasilewska s. 67-80
Dziecięce filozofowanie na tle romantycznej wizji szlachetnego dzikusa J.J. Rousseau Maria Szczepska-Pustkowska s. 81-95
Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji:Aktualne problemy psychologii i pedagogiki we współczesnym świecie : Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, 23-24 kwietnia 2015 r. Maria Groenwald Wojciech Siegień s. 99-101
Sprawozdanie z cyklu seminariów pt. W poszukiwaniu nowych rozwiązań we wczesnej edukacji: Forum wymiany myśli i doświadczeń : Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław. Maria Marcińczuk s. 102-103
Autorzy s. 104
Informacje dla Autorów s. 105-106
Information for Authors s. 107-108