Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Przemysław Artemiuk s. 5-6
Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? : perspektywa dogmatyka Jacek Salij s. 7-16
Przyczynek do fundamentalnoteologicznej refleksji nad odkupieniem Henryk Seweryniak s. 17-31
Chrześcijańska soteriologia w obliczu wyzwań rozumu krytycznego Krystian Kałuża s. 32-68
Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w kontekście współczesnych koncepcji autozbawczych, psychologizujących i terapeutycznych Krzysztof Kaucha s. 69-93
O pośrednictwie zbawczym Kościoła dzisiaj Tadeusz Dola s. 94-113
Zbawienie w religiach świata Ireneusz Sławomir Ledwoń s. 114-141
Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? : apologia zbawienia w doświadczeniu świeckiego ewangelizatora Sławomir Zatwardnicki s. 142-174
Zbawienie w ujęciu papieża Franciszka Jowita Rusiecka s. 175-188
Teolog fundamentalny o zbawieniu… : perspektywa metodologiczno-pedagogiczna, propozycja wykładu i ćwiczeń Przemysław Artemiuk s. 189-210