Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2013, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wojciech Szukalski s. 7-9
Wiarygodność Objawienia w kontekście wyzwań słabej racjonalności Robert J. Woźniak s. 11-26
Wyzwania postmodernizmu wobec Kościoła i teologii fundamentalnej Grzegorz Dziewulski s. 27-58
Film jako "locus (anti-)theologicus" Marek Lis s. 59-71
Czy może być co dobrego w postmodernizmie? Krzysztof Kaucha s. 73-86
Benedykta XVI sensotwórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny „kryzys sensu i wartości” Roman Słupek s. 87-106
Jezus Chrystus jako obraz Nieprzedstawialnego : teologia chrześcijańska w kontekście filozofii postmodernistycznej Krystian Kałuża s. 107-128
Umberta Eco "dzieło otwarte" a Biblia Elżbieta Kotkowska s. 129-149
Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata Piotr Rossa s. 151-159
Sylwetki Autorów s. 161-163