Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2008, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Marian Rusecki s. 5-7
Personalizm po śmierci podmiotu ludzkiego Józef Życiński s. 9-20
Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby Agnieszka Kijewska s. 21-52
Polska i Polacy za pierwszych Piastów Maria Miśkiewicz s. 53-64
Wpływ chrześcijaństwa na kulturę humanistyczną w Polsce średniowiecznej Mieczysław Markowski s. 65-91
Wpływ polskich uczonych średniowiecznych na kształtowanie się prawa narodów i związanych z nim praw człowieka Stanisław Wielgus s. 93-117
Tolerancja w Rzeczypospolitej XVI-XVII stulecia Janusz Tazbir s. 119-132
Troska o człowieka w działalności instytutów zakonnych w Polsce w ciągu wieków Roland Prejs s. 133-146
Personalizm duchowości polskich świętych i błogosławionych Jerzy Misiurek s. 147-171
Personalizm w polskiej myśli teologicznej Jacek Salij s. 173-184
Prozopoizm w romantyzmie polskim Bogusław Dopart s. 185-202
Wkład pijarów w dzieło Komisji Edukacji Narodowej w funkcji edukacji młodzieży Stanisław K. Olczak s. 203-221
"Personalizm w polskiej sztuce" Tadeusz Boruta s. 223-232
Muzyka w służbie osoby Stefan Münch s. 233-249
Personalizm we współczesnej literaturze polskiej Krzysztof Dybciak s. 251-265
Po stronie człowieka, przeciwko nicości : personalizm w polskiej poezji współczesnej na przykładzie "Brewiarza" Zbigniewa Herberta Jerzy Szymik s. 267-290
Prozopoizm w Teatrze Polskim drugiej połowy XX wieku Anna Polony s. 291-294
Kino rzeczywistości ludzkiego wnętrza Janusz Plisiecki s. 295-300
Personalizm w filozofii : (próba systematyzacji) Ignacy Dec s. 301-313
Polskim personalizm współczesny Stanisław Kowalczyk s. 315-334
Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie Jerzy Bagrowicz s. 335-375
Teologia moralna w funkcji formowania osoby i wspólnoty Andrzej Derdziuk s. 377-402
Personalizm systemowy ks. Czesława Stanisława Bartnika Krzysztof Góźdź s. 403-414
Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego Tadeusz Dola s. 415-427
Teologiczny personalizm społeczny Jana Pawła II Marian Rusecki s. 429-440
Personalizm polski na tle personalizmu europejskiego Krzysztof Guzowski s. 441-468
Noty o autorach s. 469-477