Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2010, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów s. 7
Wprowadzenie Jan Perszon s. 9-16
Miejsce Pisma Świętego w poznaniu Objawienia : zarys problematyki teologicznofundamentalnej Łukasz Kamykowski s. 17-23
Biblia przez ojców odczytywana : mały przyczynek do teorii egzegezy kanonicznej Wiesław Dawidowski s. 25-37
Biblia w średniowiecznym kaznodziejstwie : perspektywa teologicznofundamentalna Bogusław Kochaniewicz s. 39-53
Biblia w ujęciu apologetów francuskich XIX i XX wieku Sławomir Zieliński s. 55-86
Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj : kwestie metodologiczne Marek Skierkowski s. 87-111
Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia : aspekt metodologiczny Marian Rusecki s. 113-133
Biblia w ujęciu zachodniej teologii fundamentalnej Krzysztof Kaucha s. 135-159
Natchnienie i prawda Pisma Świętego – nowe perspektywy Henryk Witczyk s. 161-179
The Bible in Fundamental Theology : summary s. 181-185