Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2016, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijanie wobec islamu – między dialogiem a apologią Przemysław Artemiuk s. 5-35
Bóg (Allah) w głównych nurtach teologii muzułmańskiej : próba odpowiedzi na pytanie: Ten sam Bóg? Adam Wąs s. 36-57
Hermeneutyka Koranu w świecie islamu : rozumienie objawienia, typy egzegezy i kontrowersje wokół krytycznego badania świętej księgi Krzysztof Kościelniak s. 58-119
Cień Mahometa : Jezus w najwcześniejszych tekstach islamu Marek Skierkowski s. 120-142
Muzułmański feminizm? : nowoczesna kobieta w tradycji islamu Aldona Maria Piwko s. 143-171
Problem relacji chrześcijańsko-muzułmańskich dawniej i dziś Stanisław Grodź s. 172-201
Jezus i Mahomet, dwie różne pamięci Paweł Lisicki s. 202-227
Oriany Fallaci dialog z Kościołem o islamie Monika Kacprzak s. 228-243
Jak wykładam o islamie? : perspektywa metodologiczno-pedagogiczna. Propozycja wykładów i ćwiczeń Henryk Seweryniak s. 244-315