Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2006, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Marian Rusecki s. 5-6
Wprowadzenie Krzysztof Kaucha Jacenty Mastej s. 7-8
Wykaz skrótów s. 9-10
Introdukcja do myśli teologicznofundamentalnej Jana Pawła II Stanisław Nagy s. 11-23
Konteksty i źródła chrystologii Jana Pawła II Tadeusz Dzidek s. 25-39
Chrystologia Jana Pawła II w kontekście współczesnych nurtów chrystologicznych Tomasz Węcławski s. 41-58
Chrysto-logika stworzenia w myśli Jana Pawła II Jerzy Cuda s. 59-77
Antropologia paschalna Jana Pawła II Tadeusz Dola s. 79-94
Chrystus sensem dziejów w ujęciu Jana Pawła II Małgorzata Grzenia s. 95-124
Urzeczywistnianie się Kościoła w czasach Jan Pawła II : zarys problematyki Jacenty Mastej s. 125-131
Chrystyczna ikoniczność Kościoła według Jana Pawła II. Szkic zagadnienia Marian Rusecki s. 133-151
Światło Boga-Człowieka : słowiańskie intuicje chrystologiczne w myśli Jana Pawła II Marek Kita s. 153-165
Nauczanie Jana Pawła II o kolegialności w Kościele Chrystusowym Roman Słupek s. 167-182
Chrystyczna antropologia podstawą misji ewangelizacyjnej Kościoła w myśli Jana Pawła II Katarzyna Parzych s. 183-195
Ku syntezie: chrystologia fundamentalna w perspektywie myśli Jana Pawła II Henryk Seweryniak s. 197-216
„Gesta et verba” Jana Pawła II (dopowiedzenie) Łukasz Kamykowski s. 217-219
Papieskie gesty : ku Podmiotowi oryginalnej chrystologii fundamentalnej (dopowiedzenie) Grzegorz Dziewulski Krzysztof Kaucha s. 221-224