Tytuł Biblioteka Teologii Fundamentalnej
ISSN 2084-5731
Wydawca Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Grzegorz Dziewulski s. 5-7
Homilia abp. W. Ziółka, metropolity łódzkiego, wygłoszona podczas mszy św. na rozpoczęcie zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce W. Ziółek s. 9-11
Słowo wstępne Władysław Ziółek s. 13-14
Wykaz skrótów s. 17
Teologia religii : pojęcie – natura – przedmiot Łukasz Kamykowski s. 21-33
Pluralistyczna teologia religii Ireneusz S. Ledwoń s. 35-54
Dyskusja T. Dzidek Ł. Kamykowski I. S. Ledwoń J. Lewandowicz B. Pelc M. Rucki H. Seweryniak H. Zimoń s. 55-62
Krytyka pluralistycznej teologii religii Tadeusz Dola s. 63-76
Koncepcja dialogu międzyreligijnego wobec wyzwań pluralistycznej teologii religii Piotr Sikora s. 77-104
Dyskusja T. Dola Z. Krzyszowski I. S. Ledwoń A. Pietrzak M. Rusecki P. Sikora P. Ćwiek s. 105-114
Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w kontekście religii pozachrześcijańskich Jan Perszon s. 115-137
Jednocząca się Europa wyzwaniem dla chrześcijaństwa Józef Kulisz s. 139-151
Dyskusja Ł. Kamykowski E. Kotkowska Z. Krzeszowski J. Kulisz H. Seweryniak P. Sikora W. Tabaczyński H. Zimoń s. 152-156
Objawienie Boże podstawą religii Marian Rusecki s. 157-182
Teologia religii a teologia fundamentalna : refleksja metodologiczno-pedagogiczn Henryk Seweryniak s. 183-201
Dyskusja G. Chrzanowski J. Cuda T. Dola T. Dzidek G. Dziewulski Ł. Kamykowski K. Kałuża A. Kubiś I. S. Ledwoń A. Pietrzak M. Rusecki H. Seweryniak P. Sikora W. Tabaczyński s. 202-220
Spór o „mit chrześcijański” – krytyczna refl eksja nad książką J. Hicka "Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa" Zbigniew Chromy J. Hick (aut. dzieła rec.) s. 223-236
Antropo-logika teologii religii Jerzy Cuda s. 237-239
Relacja między epistemologią J. Hicka i I. Kanta Przemysław Ćwiek s. 241-247
Religia chrześcijańska wobec problematyki prawdy i racjonalności Grzegorz Dziewulski s. 249-275
Teologia trynitarna jako podstawa chrześcijańskiej teologii religii? Krystian Kałuża s. 277-312
Teologia religii a fi lozofi a religii : kilka uwag i propozycji Krzysztof Kaucha s. 313-325
Boskie i ludzkie źródła religii Marek Skierkowski s. 327-340