Tytuł artykułu   (Znaleziono: 544 artykuły) Autorzy Strony Czynności
O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich Maria Wichowa s. 3-12
Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian Idaliana Kaczor s. 3-146
Bóg w utworach lirycznych Juliana Tuwima Tomasz Cieślak s. 3-27
O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 7-15
Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 13-26
Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego : między liryką a epiką Michał Kuran s. 17-24
Wpływ mistyki hiszpańskiej na duchowość karmelitanki Anny od Jezusa (Stobieńskiej) Katarzyna Kaczor s. 25-36
Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej Katarzyna Kaczor s. 27-40
Czy Lechoń w "Duchu na seansie" kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową? Krystyna Ratajska s. 29-40
Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego) Józef Duk s. 37-43
Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w oświeceniu Anna Petlak s. 41-60
Czy Maurycy Mochnacki koncertował, grając na klawikordzie? : uwagi na marginesie wiersza Jana Lechonia Jerzy Wiśniewski s. 41-46
"Nie-Boska komedia" - romantyczny moralitet Iwona Bartczak s. 45-71
"Mój kraj to szczyt gotyckich wież" : romantyczne portrety katedr w epistolografii Zygmunta Krasińskiego Tomasz Łuczkowski s. 47-58
"W poszukiwaniu słów..." : (Władysława Sebyły sądy o poezji) Dorota Kobylska s. 59-71
"Ksiądz Marek" jako dramat mesjanistyczny Iwona Bartczak s. 61-76
"Klarowność przęseł" : Miłosz gnostykiem? Miłosz manichejczykiem? Aldona Walczak-Matuszyńska s. 73-82
Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego Tomasz Cieślak s. 73-110
Adam Mickiewicz: "Widzenie" Józef Duk s. 77-83
Wisławy Szymborskiej przypadki Jacek Lewiński s. 83-103
Formy negatywnego kultu religijnego w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Agnieszka Kowalkiewicz s. 85-99
Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej Jerzy Starnawski s. 101-113
Klasycyzm i metafizyka : (o wczesnej twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza) Marzenna Woźniak-Łabieniec s. 105-127
Gombrowicz wobec "wielkości" Zbigniew Fiszbak s. 111-120
"Jedyna patriotyczna legenda Łodzi" Krystyna Ratajska s. 115-125
Muzyczny rezonans w świecie : o niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jerzy Wiśniewski s. 121-148
Fragment o "Wariacjach pocztowych" Tadeusz Błażejewski s. 127-136
Mirona Białoszewskiego "czekanie w powietrzu" Witold Matuszyński s. 129-143
Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego Zbigniew Fiszbak s. 137-153
Kicz i parodia w prozie Manueli Gretkowskiej : czym jest; jak jest; po co jest? Magdalena Miszczak s. 145-189
Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Monika Klukas s. 149-171
Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera Alicja Mazan-Mazurkiewicz s. 155-173
Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne Tadeusz Błażejewski s. 173-186
"Z prawd najprostszych" - księdza Wacława Buryły wiersze z lat 1991-1997 w aspekcie współczesnej poezji kapłańskiej Dominika Dworakowska s. 175-184
Milcząca arkadia Tadeusza Różewicza : nowa próba odczytania Aneta Kula s. 185-200
Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych" Barbara Bogołębska s. 187-195
Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Magdalena Rembowska s. 197-217
Czy wszyscy Polacy byli odwróceni? : problem antysemityzmu postrzegany przez Henryka Grynberga Renata Krupa s. 201-219
Inna wiara, inny Bóg : problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza Renata Krupa s. 219-236
"Święty Smok" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : w poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia Anna Wolska s. 221-230
Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... : (na marginesie "Powitania Adriatyku" Anny Kamieńskiej) Grażyna Bujała s. 231-242
O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego Aneta Kula s. 237-262
O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna Bogumiła Fiołek-Lubczyńska s. 243-252
"Faits divers" - inforozrywka w prasie Monika Worsowicz s. 253-259
O intertekstualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego Eugeniusz Cyniak s. 261-277
Debata jako metoda nauczania Jolanta Bielecka s. 279-286
Prezentowanie własnych zainteresowań, uzdolnień i poglądów uczniów na forum publicznym Barbara Obrębska s. 287-296
Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej Dorota Spychała s. 297-305
Kontekstualność w nauczaniu literatury Wiesława Zaborowska s. 307-338
Podmiotowość nauczyciela polonisty Monika Worsowicz s. 313-332