Znaleziono 48 artykułów

Iza Bieżunska-Małowist

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Iza Bieżuńska-Małowist s. 5-6
Les esclaves payant l'άποφορά dans l'Egypte greco-romaine Iza Bieżunska-Małowist s. 65-72
Dzieje ustroju rzymskiego w ujęciu Zdzisława Zmigrydera-Konopki Iza Bieżuńska-Małowist s. 412, 72-95
"Etudes sur la condition juridique et la sociale de la femme grècque en Egypte grèco-romaine", I. Biezunska, "Hermaion", fasc. 4, 1939 : [recenzja] Rafał Taubenschlag Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 94
Źródła dopływu niewolników w okresie hellenistycznym Iza Bieżuńska-Małowist s. 103-120
"Ktéma", Civilisation de l'Orient, de la Grèce et Rome antiques no 1-2, Strasbourg 1976-1977 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 133-135
"Religijność starożytnych Greków", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1994 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 163-168
"L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, Première partie: Période Ptolémaïque", Iza Bieżuńska-Małowist, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 171-173
Kongres Historii Gospodarczej w Monachium (23-27 sierpnia 1965) Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist Antoni Mączak s. 185-188
60-lecie urodzin prof. Louis Robert Iza Bieżuńska-Małowist s. 186
XI Międzynarodowy Kongres Papirologów w Mediolanie (1-8 września 1965) Iza Bieżuńska-Małowist s. 190-192
"Niewolnicy urodzeni w domu (oίϰογενεΐς) i charakter pracy· niewolniczej w Egipcie rzymskim = The homebred slaves (οίϰογενείς) and the character of the slave labor in Roman Egypt", Iza Bieżuńska-Małowist, "Przegląd Historyczny", vol. 50, 1959, fasc. 3 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 199
XII Międzynarodowy Kongres Papirologów w Ann Arbor (Michigan) 13-17 sierpnia 1968 Iza Bieżuńska-Małowist s. 219-221
XI Kongres Komitetu Popierania Rozwoju Studiów Klasycznych w ZSSR i Krajach Demokracji Ludowej ("Eirene"), Warszawa 21-25 października 1968 Iza Bieżuńska-Małowist s. 221-222
Zastosowanie pracy niewolniczej w Egipcie Lagidów Iza Bieżuńska-Małowist s. 221-241
"Etudes sur la condition juridique et sociale de la femme grecque en Égypte gréco-romaine", Iza Bieżunska, "Hermaion", fasc. 4, 1939 : [recenzja] Rafał Taubenschlag Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 247
"Athenaeus and the Slaves of Athens", W. L. Westermann, Harvard Studies in Class. Phil. Special Volume, 1941; "Slavery and the Elements of Freedom in Ancient Greece", W. L. Westermann, "Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America", 1943 January; "Between Slavery and Freedom", W. L. Westermann, "American Historical Review", 1945 January; "Slave Maintenance and Slave Revolts", W. L. Westermann, "Classical Phlology", 1945 January; "Two Studies in Athenian Manumission", W. L. Westermann, "Journal of Near Eastern Studies", 1946 January : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist W. L. Westermann (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Slaves and masters in the Roman Empire. A study in social control", K. R. Bradley, Bruxelles 1984 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist K. R. Bradley (aut. dzieła rec.) s. 309-311
„Mélanges Pierr Lévêque”, wyd. Marie Madeleine Mactoux, Evelyne Geny, Besancon-Paris 1989 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Evelyne Geny (aut. dzieła rec.) Marie Madeleine Mactoux (aut. dzieła rec.) s. 321-323
„Egypt after the Pharaons. 332 B.C. - A.D. 612. From Alexander to the Arab conquest”, Alan K. Bowman, London 1986 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Alan K. Bowman (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"The Failure of the Roman Republic", R. E. Smith, Cambridge University Press 1955 ; "Hellenism and the Modern World", Gilbert Murray, London 1953 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Gilbert Murray (aut. dzieła rec.) R. E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Dialoques d'Hiastoires Ancienne, t. 1-3", Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l'Université de Besançon, vol. 12, 21, 25, 1974-1977 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 337-340
Kollokwium na temat zagadnień własności ziemskiej w grecji starożytnej (Royaumont 16 IX-23 IX 1969) Iza Bieżuńska-Małowist s. 345-346
XI Międzynarodowy Kongres Historii Morskiej (28 VIII-9 IX 1969) Iza Bieżuńska-Małowist s. 348-349
Główne kierunki badań nad niewolnictwem starożytnym we współczesnej historiografii Iza Bieżuńska-Małowist s. 351-366
„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, red. I. Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Kotula Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Family in Ancient Rome. New Perspectives", ed. by Beryl Rawson, Ithaca-New York 1986 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Beryl Rawson (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Survey of Polish Studies in Ancient History (1949-1952)", Iza Bieżuńska-Małowist, "Vestnik Drevnej Istorii", I, 1953 : [recenzja] Rafał Taubenschlag Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 365
„Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności”, Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"La schiavitú nell'Egitto greco-romano", Iza Bieżuńska-Małowist, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Cyceron i jego współcześni", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1959 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 426-431
Niewolnicy urodzeni w domu (οίχογενεϊς) i charakter pracy niewolniczej w Egipcie rzymskim Iza Bieżuńska-Małowist s. 433-447, 647
"Ancient slavery and modern ideology", M. I. Finley, London 1980 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist M. I. Finley (aut. dzieła rec.) s. 527-534
"Poglądy nobilitas okresu nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne", Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1952 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 578-581
Der VIII Internationale Papyrologenkongress (Wien 29.8 - 3.9. 1955) Iza Bieżunska-Małowist s. 581-588
"Historia starożytnych Greków. T. I - do końca wojen perskich", Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Warszawa 1988 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 583-587
"Les esclaves en Grèce ancienne ("Textes à l'appui". Histoire classique)", Yvon Garlan, Paris 1982 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Yvon Garlan (aut. dzieła rec.) s. 597-600
"Corpora Papyrorum Graecarum, t. II: Il controllo della popolazione nell'Egitto romano", Loisa Casarico, Azzate 1985 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Loisa Casarico (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Corpora Papyrorum Graecarum, t. I: I contratti di baliatico", M. Manca Masciardi, O. Montevecchi, Milano 1984 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist M. Manca Masciardi (aut. dzieła rec.) O. Montevecchi (aut. dzieła rec.) s. 605
"Le Papyrus Thmouis 1 (colonnes 68-160)", éd. par Sophie Kambitsis, Paris 1985 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Sophie Kambitsis (aut. dzieła rec.) s. 606-607
"Actes du Colloque d'Histoire Sociale 1970", Paris 1972 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 701-703
"Kodaj. Journal of Ancent History" t. I, Tokio 1990 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 715-716
Władysław Witwicki o Zdzisławie Zmigryderze-Konopce Iza Bieżuńska-Małowist Władysław Witwicki s. 715-717
Konferencja Badaczy Antyku w Leningradzie 9-14 grudnia 1964 r. Iza Bieżuńska-Małowist s. 724-727
Dwie nowe prace poświęcone historii niewolnictwa : W. L. Westerman, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 1955; Ch. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe medievale, t. I, Peninsule Ibérique - France, Bruges 1955 Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist s. 767-782
"Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung", hrsg. Heinz Heinen, Darmstadt 1980 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Heinz Heinen (aut. dzieła rec.) s. 773-777
„Kodai. Journal of Ancient History”, vol. 2, 1991 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 785
"Actes du Deuxième Congrès International d'Epigraphie grecque et latine", Paryż 1953 : [recenzje] Iza Bieżuńska-Małowist s. 808-816