Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1994, Tom 11 (269)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Andrzej Kaleta s. 3-4
Socjologia : czyżby brak przyszłości? : kilka uwag dotyczących utraty przedmiotu badań przez socjologów Stefan Müller-Doohm Olga Karolczyk (tłum.) s. 5-14
Socjologia płci Ilse Modelmog Marian Kłembowski (tłum.) s. 15-32
Socjologia partii politycznych w Republice Federalnej Niemiec Wolfgang Rudzio Wolfgang Bäcker (tłum.) s. 33-43
Dialektyczna natura tradycji Martin Krygier Lucyna Stetkiewicz (tłum.) s. 45-67
Człowiek i komputer : o możliwościach włączenia nowoczesnej techniki w ramy ludzkiego "ja" Michael Huebner Małgorzata Klentak-Zablocka (tłum.) s. 69-77
Społeczne uwarunkowania kształtowania tożsamości młodzieży współczesnej Rainer Fabian Elżbieta Olson-Szwejkowska (tłum.) s. 79-93
Rozważania o zdolnościach socjalizacyjnych rodziny Claus Mühlfeld Danuta Kacperska (tłum.) s. 95-119
Zmiana bez rozwoju : proces modernizacji i perzystencja tradycji kulturowych na przykładzie społeczeństw śródziemnomorskich Christian Giordano Aleksander Drążkowski (tłum.) s. 121-134
Stanowiony przez innych i własny portret chłopów w Austrii Werner Pawetz Marzena Deryło (tłum.) s. 135-154
Przestrzeń religijna w polskiej opowieści ludowej Hanna Nitecki s. 155-164
Badania poziomu życia na wsi James Cecora Lucyna Stetkiewicz (tłum.) s. 165-180