Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1984, Tom 5 (145)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U źródeł refleksji socjologicznej nad wychowaniem w Polsce Włodzimierz Wincławski s. 3-10
Socjalizacja jednostki a rozwój społeczny w teorii krytycznej Jürgena Habermasa Andrzej Maciej Kaniowski s. 11-21
Edukacja przez pryzmat teorii społecznej Jürgena Habermasa Lech Witkowski s. 23-37
Systemy oświatowe scentralizowane i zdecentralizowane w świetle wyników badań M.S. Archer Stanisław Kowalski s. 39-57
Od biurokracji do organizacji twórczej : o systemowy i długofalowy program odnowy szkoły Roman Schulz s. 59-72
Postawy młodzieży wobec pracy jako wartości Ryszard Borowicz s. 73-87
"Sposób życia" jako kategoria nauk społecznych : przegląd problematyki i próba odniesienia do socjologicznych badań nad młodzieżą Andrzej Kaleta s. 89-100
Zadania życiowe jako mechanizm samorealizacji człowieka : miejsce edukacji w kształtowaniu zadań życiowych Barbara Iskra-Kotowska s. 101-107