Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
2003, Tom 15 (360)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adaptacja do przeobrażeń na rynku pracy Maria Strykowska s. 3-12
Kompetencje twórcze a współczesny rynek pracy Michał Stasiakiewicz s. 13-22
Kreatywność, tożsamość, adaptacja w dobie zmian społeczno-gospodarczych Beatricze Andrzejewska s. 23-30
Jasna i ciemna strona twórczości w organizacji Joanna Wachowiak s. 31-35
Zespołowe uwarunkowania efektywności organizacji Agata Buszczak s. 37-43
Absolwenci wobec wyzwań rynku pracy Teresa Chirkowska-Smolak s. 45-57
Przemiany w kształceniu na studiach wyższych w Polsce : przypadek socjologii Krzysztof Wasielewski s. 59-80
Społeczny los "wykluczonych" : zasadnicza szkoła zawodowa jako medium marginalizacji Piotr Mikiewicz s. 81-100
Młodzież wiejska wobec zmiany społecznej : bierny obiekt czy twórczy uczestnik? Monika Kwiecińska-Zdrenka s. 101-114
Egzaminy zewnętrzne jako nowy składnik szkolnictwa Grażyna Mieczkowska s. 115-122
Środowiskowe zróznicowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem : w świetle sprawdzianu w klasach szóstych Agnieszka Muzyk s. 123-135
Zróżnicowanie wyników pierwszych egzaminów zewnętrznych Elżbieta Prószyńska s. 137-155
Syndrom "placówki" i "wyścig szczurów" : ukryte funkcje egzaminów zewnętrznych Jarosław Domalewski s. 157-183
Humanistyczne źródła pedagogiki emancypacyjnej Hanna Zielińska-Kostyło s. 185-196
Dziewczęta i chłopcy w szkole : zmiany perspektyw badań zagadnienia nierówności płci we francuskiej socjologii edukacji w latach 1970-2000 Lucyna Kopciewicz s. 197-208
Społeczne role płciowe i ich przemiany Dorota Pankowska s. 209-217
Etnografia jako metoda badań nad szkolną socjalizacją w zakresie ról płciowych Mariola Chomiczyńska-Rubacha s. 219-229
"Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń", Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Skowrońska Mirosława Nowak-Dziemianowicz (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej do depolaryzacji rodzajowej", Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko (red.), Poznań 2002 : [recenzja] Joanna Ostrouch-Kowalska Aleksandra Hulewska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Jasielska (aut. dzieła rec.) Michał Ziarko (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Handbook of Midlife Development", Margie E. Lachman (ed.), New York 2001 : [recenzja] Karolina Appelt Margie E. Lachman (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości", Zbigniew Kwieciński, Toruń-Olsztyn 2002 : [recenzja] Barbara Walasek Zbigniew Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 244-247