Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1978, Tom 2 (90)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-wychowawcze poglądy Floriana Znanieckiego i jego socjologia wychowania Włodzimierz Wincławski s. 3-29
Metodologiczne aspekty związków socjologii wychowania i pedagogiki w czasopiśmie "Sowietskaja pedagogika" w latach 1960-1970 Kazimierz Moroz s. 31-51
Paradygmaty reform oświatowych : szkic problematyki Zbigniew Kwieciński s. 53-62
Uniwersytety Powszechne dla Rodziców formą kształtowania kultury wychowawczej społeczeństwa Stanisław Kawula s. 63-85
Problemy informacji związane z wdrażaniem innowacji oświatowych Maria Beńska s. 87-100
Jakość życia : problematyka i niektóre podejścia badawcze Andrzej Kaleta s. 101-111
Elementy składowe oddziaływań wychowawczych szkoły : wstępna próba analizy empirycznej Jerzy Materne s. 113-132
Jednolitość a wyrównywanie i różnicowanie w oświacie : próba interpretacji pojęć Peter Inkei Teresa Bárkányi (tłum.) s. 133-144