Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1994, Tom 12 (285)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacyjne meandry przejścia ku mirażom demokracji : wprowadzenie do zbioru tekstów z konferencji "Teorie i ideologie pedagogiczne a strategie reform oświatowych" Zbigniew Kwieciński s. 5-8
O związkach między ideologiami, teoriami i strategiami reform oświatowych Tadeusz Lewowicki s. 9-15
Teoria czy praktyka, ideologia czy nauka? : dylematy metodologiczne współczesnych koncepcji wychowania Marian Nowak s. 17-33
Typy ładu społecznego i odpowiadające im pedagogie oraz typy polityki edukacyjnej Janusz Gęsicki s. 35-47
Praktyka w teorii : teoria edukacyjna jako wiązka różnych (utopijnych, deliberatywnych, ewaluatywnych, naukowych) dyskursów odnoszących się do praktyki Bogusława Dorota Gołębniak s. 49-59
Wiedza - teorie - orientacje edukacyjne Ewa Rodziewicz s. 61-72
Edukacja, "majoryzm" i "curriculum umarłych" Stephen J. Ball Krzysztof Blusz (tłum.) s. 73-97
Nowa prawica, jej ideologia oraz strategia reformy edukacji : na przykładzie Anglii i Walii Eugenia Potulicka s. 99-107
Radykalna krytyka, pragmatyczna zmiana Tomasz Szkudlarek s. 109-121
Ivan Illich : rewolucjonista? Hanna Zielińska s. 123-130
Niektóre bariery na drodze reformowania szkoły w aspekcie teorii szkoły i koncepcji jej celowej zmiany : przyczynek do kwestii reformowalności oświaty Heliodor Muszyński s. 131-147
Ideologie edukacyjne opozycji politycznej w Polsce w latach 70. i 80. Kazimierz Przyszczypkowski s. 149-157
Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży jako podłoże zmian oświatowych Aleksander Zandecki s. 159-167
Podwajanie tożsamości : szansa czy bariera rozwoju Maria Marta Urlińska s. 169-176
"Official Knowledge. Democratic Education in a Conservative Age", M. Apple, Nowy Jork 1993 : [recenzja] Zbyszko Melosik M. Apple (aut. dzieła rec.) s. 177-180
W sprawie pedagogiki i ideologii edukacyjnych Stefan Wołoszyn s. 181-182