Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1986, Tom 6 (166)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój - zmiana społeczna - edukacja : wprowadzenie Zbigniew Kwieciński s. 3-4
Teorie rozwoju : studium porównawcze Barbara Weigl s. 5-24
Podstawy teorii rozwoju osobowości Wiesław Łukaszewski s. 25-41
Edukacja humanistyczna : perspektywa metodologiczna Andrzej Maciej Kaniowski s. 43-49
Edukacja (dla) nowej formacji Lech Witkowski s. 51-75
Gwałtowna zmiana - osobowość - anomia : próba konstrukcji modelu i hipotez Krystyna Szafraniec s. 77-88
Wartości życiowe młodzieży a edukacja humanistyczna : uwagi na marginesie badań zespołu toruńskiego z problemu węzłowego 11.4 Andrzej Kaleta s. 89-98
Dynamika orientacji życiowych młodzieży (1978-1983) Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 99-111
Adaptacja w środowisku miejskim wychodźców ze wsi : na przykładzie Torunia Anna Śliwińska s. 113-125
Poziom kompetencji i wyborów kulturowych młodzieży z marginesu oświatowego Ewa Rodziewicz s. 127-140
Struktura i zmienność napięć aksjonormatywnych w wartościowaniu przez młodzież życia społecznego Zbigniew Kwieciński s. 141-180
Tadeusz J. Szczurkiewicz 1895-1984 Grzegorz Zabłocki s. 181-186