Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1976, Tom 1 (73)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura wychowania jako zjawiska społecznego Jerzy Materne s. 3-20
Inwestycje intelektualne w rolnictwie : formy, metody i osiągnięcia oświaty rolniczej na przykładzie Stanów Zjednoczonych Zbigniew Tadeusz Wierzbicki s. 21-49
Środowisko wychowawcze wsi zachowawczej (peryferyjnej) : próba konstrukcji typu Włodzimierz Wincławski s. 51-68
Poziom aspiracji do kształcenia się a struktura społeczna Zbigniew Kwieciński s. 69-97
Ekologiczne aspekty selekcji w szkole wyższej Ryszard Borowicz s. 99-116
"Odszkolenie" społeczeństwa : utopia czy konieczność? Adam Gwiazda s. 117-131
Podstawowe elementy kultury wychowawczej społeczeństwa Stanisław Kawula s. 133-153
Obciążenie pracą dziecka wiejskiego : wybór bibliograficzny Ryszard Borowicz s. 155-167