Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1997, Tom 13 (317)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podręcznik badań jakościowych Zbigniew Kwieciński s. 3-4
Wkraczanie na pole badań jakościowych : wprowadzenie do podręcznika Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln Monika Kwiecińska (tłum.) s. 4-47
O nauczycielu jako badaczu Martyn Hammersley Piotr Kwieciński (tłum.) s. 49-76
Druga strona uczelni : nieakademickie efekty edukacji wyższej Kevin Dougherty Floyd M. Hammack Piotr Kwieciński (tłum.) s. 77-86
Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli Rene T. Clift Mark B. Ginsburg Justyna Majchrzak (tłum.) s. 87-127
Obecne trendy i działania polityczne w szkolnictwie wyższym A. Vic Kelly Piotr Kwieciński (tłum.) s. 129-142
Program nauczania dla dwudziestego pierwszego wieku? : w stronę nowej bazy na rzecz pokonania podziału na edukację akademicką i zawodową M. Young Piotr Kwieciński (tłum.) s. 143-165
Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki Tomasz Szkudlarek s. 167-199
Realizm krytyczny jako metodologiczna perspektywa pedagogiki emancypacyjnej Maria Czerepaniak-Walczak s. 201-218
Hipoteza przewrotu mertonowskiego Lech Witkowski s. 219-234
Konteksty "oporu" : między klasyką i myślą współczesną Adam Dubik s. 235-256
Socjalizacja : czym jest? Ryszard Borowicz s. 257-267
"Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity", Paul Heelas, Scott Lash, Paul Morris (red.), Oxford 1996 : [recenzja] Monika Kwiecińska Paul Heelas (aut. dzieła rec.) Scott Lash (aut. dzieła rec.) Paul Morris (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Dzieci i dzieciństwo a badania naukowe Hanna Zielińska s. 277-284