Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
1982, Tom 4 (135)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System społeczny i obraz życia społecznego jako regulatory aktywności Wiesław Łukaszewski s. 3-23
Problem edukacji antyfundamentalnej : w warunkach odbudowy edukacji w Polsce Lech Witkowski s. 25-39
Ustrój społeczny, struktura społeczna czy kulturowe zaplecze? : O wyznacznikach zachowań seksualnych w Europie Mikołaj Kozakiewicz s. 41-53
Porozumiewanie się ludzi : szanse i bariery rozwoju w relacjach interpersonalnych Kamila Witkowska s. 55-70
Pojęcia stosowane w badaniach obiektywnych i subiektywnych warunków życia : analiza krytyczna Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 71-79
Struktura wartości młodzieży Ryszard Borowicz s. 81-92
Jakość życia jako kategoria socjologii humanistycznej Andrzej Kaleta s. 93-105
Czy kryzys zamiast reformy? Ryszard Łukaszewicz s. 107-120
Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne pomiędzy sierpniem a grudniem Zbigniew Kwieciński s. 121-148
Próba zarysowania układu podstawowych właściwości wychowania jako zjawiska społecznego Jerzy Materne s. 149-169
Humanizm czy behawioryzm w wychowaniu? Kamila Witkowska Walter B. Kolesnik (aut. dzieła rec.) s. 171-178
Od etatystycznej ku samorządowej funkcji szkoły Zbigniew Kwieciński N. Potkonjak (aut. dzieła rec.) s. 178-182