Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
ISSN 0208-5267
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno Spoleczne. Socjologia Wychowania
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
2000, Tom 14 (339)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stawanie się nowego aksjonormatywnego ładu : perspektywa ujęcia międzygeneracyjnego Krystyna Szafraniec s. 3-22
Autorytaryzm w Polsce i po polsku Krzysztof Korzeniowski s. 23-43
Plany życiowe młodzieży, ich realizacja - świat wartości : badania longitudinalne Ryszard Borowicz s. 45-62
Badacz w działaniu : opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać zastaną rzeczywistość? Monika Kwiecińska-Zdrenka s. 63-78
Autonomia i zaangażowanie : dopełniające się ideały Aharon Aviram Grażyna Teresa Wysocka (tłum.) s. 79-94
O wolności dającej poczucie bycia człowiekiem Grażyna Teresa Wysocka s. 95-103
O wolności dającej poczucie spełnienia swego istnienia Grażyna Teresa Wysocka s. 105-117
Antropologiczne konteksty edukacji współczesnej czyli w stronę nowego humanizmu Sławomir Futyma s. 119-129
Dostępność oświaty a mobilność społeczna Zbigniew Kwieciński s. 131-134
Młodzież maturalna w sytuacji koniecznego wyboru Ryszard Borowicz s. 135-146
U początku reformy oświaty w regionie warmińsko-mazurskim Eugenia Malewska s. 147-153
Zachowania społeczne młodzieży w sytuacji pogranicza Jacek Kurzępa s. 155-176
Studenci wobec świata wartości w okresie transformacji ustrojowej : wybrane problemy Wiktor Sawczuk s. 177-200
Orientacje życiowe rodzin wsi podkarpackiej a wartości wychowawcze Krystyna Kutiak s. 201-210
Wychowanie religijne dzieci i młodzieży przez katechezę Jarosław Michalski s. 211-229
Dziecięcy schemat nauczyciela Karolina Appelt s. 231-245
Funkcjonowanie rodzin jednorodnych i mieszanych na pograniczu kulturowym : na przykładzie rodzin uczniów Szkoły Polskiej w Rydze Justyna Kiełbasiewicz s. 247-258
Obraz siebie i innego : autostereotyp i heterostereotyp w oczach dzieci ze szkoły polskiej w Rydze Katarzyna Jurzysta s. 259-272
Męskość w pigułce, czyli wizerunek mężczyzny w reklamie prasowej : komunikat z badań Iwona Chmura-Rutkowska s. 273-288
"Psychologiczny kontekst problemów społecznych", Helena Sęk, Stanisław Kowalik (red.), Poznań 1999 : [recenzja] Julita Wojciechowska Stanisław Kowalik (aut. dzieła rec.) Helena Sęk (aut. dzieła rec.) s. 289-296
"Cultural psychology : once and future discipline", Michael Cole, Cambridge, Massachusetts-London 1998 : [recenzja] Maria Marchłow Michael Cole (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży", Barbara Weigl, Warszawa 1999 : [recenzja] Magdalena Kiełbasiewicz Barbara Weigl (aut. dzieła rec.) s. 300-302
"Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu", Kazimierz Ślęczka, Katowice 1999 : [recenzja] Magdalena Kiełbasiewicz Kazimierz Ślęczka (aut. dzieła rec.) s. 303-307