Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2007, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Bolesław Faron s. 3
Podróż i powieść Stanisław Burkot s. 5-19
"Podróż" w strukturze tytułu : (w poszukiwaniu formuły syntaktycznej) Krystyna Kowalik s. 20-34
Wędrować, żeglować, wertować : o pewnych współczesnych metaforach podróży Zbigniew Bauer s. 35-44
Tekst literacki i film antropologiczny jako zapis podróży w przestrzeń Innego? Zarys dylematów badawczych Agnieszka Ogonowska s. 45-59
Synonimy dystynktywne w wybranych tekstach Elżbiety Drużbackiej. Grupa tematyczna "Podróż" Teodozja Rittel s. 60-80
Podróże literackie do Doliny Prądnika Barbara Guzik s. 81-94
Motyw podróży i drogi z punktu widzenia edytorskich i stylistycznych rozwiązań Józefa Ignacego Kraszewskiego Paweł Zięba s. 95-110
Zofia Kossak-Szczucka na beskidzkiej ziemi Renata Jochymek s. 111-123
"Homo viator" w dramacie współczesnym Krystyna Latawiec s. 124-132
Droga do domu, czyli podróż oniryczna po schulzowskim domu wspomnień Aleksandra Habdank-Wojewódzka s. 133-144
Podróże Kazimierza Brandysa, czyli tam, gdzie rodzą się tematy Jolanta Gomółka s. 145-156
Podróż w poszukiwaniu "środka świata" w twórczości poetów z kręgu Tylicza Ewa Bielenda s. 157-171
"Podróż ludzi księgi" Olgi Tokarczuk jako artystyczne motto debiutantki Klaudia Cymanow-Sosin s. 172-185
Wojciecha Tochmana podróże "za śmiercią" - zapis doświadczenia egzystencjalnego Magdalena Piechota s. 186-200
Portret podróżnika : sportowe "wyprawy" Bohdana Tomaszewskiego Marek Karwala s. 201-209
Podróże przeklęte Jagoda Cieszyńska s. 210-224
Językowe podróże dzieci niesłyszących Zdzisława Orłowska s. 225-239
Pole pojęciowe "podróż" u dzieci niesłyszących Elżbieta Szmuc s. 240-248