Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2002, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Halina Bursztyńska s. 3
Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich Piotr Borek s. 5-21
Kreacja króla Mendoga w "Trylogii dramatycznej" : ("Mendog" Euzebiusza Słowackiego, "Mindowe" Juliusza Słowackiego, "Mindaugas" Justinasa Marcinkeviciusa) Romuald Naruniec s. 23-38
Sztambuch Eustachego hr. Tyszkiewicza Krystyna Syrnicka s. 39-55
Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916 Kazimierz Gajda s. 57-65
Poetyka prozy Józefa Aleksandra Miniszewskiego w aspekcie komunikacji literackiej Agnieszka Grela s. 67-80
Opinie Stanisława Tarnowskiego o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim : z prac ogłaszanych w "Przeglądzie Polskim" w latach 1866-1890 Michał Zięba s. 81-97
Fizjonomie Grottgerowskie w powieściach współczesnych Józefa Ignacego Kraszewskiego Elżbieta Stelmach s. 99-107
O przestrzeni wiejskiej w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej Maria Ostasz s. 109-126
Powieści współczesne Henryka Sienkiewicza w kontekście twórczości Fiodora Dostojewskiego Andrzej Baranow s. 127-140
Styl monologów wewnętrznych a charakterystyka postaci : (na przykładzie powieści S.A. Mullera "Henryk Flis") Krzysztof Malek s. 141-159
Młodopolski dramat wewnętrzny Jerzy Waligóra s. 161-177
Kalendarze wileńskie w latach 1905-1915 Wioleta Salwińska s. 179-187
Mickiewicz Redutowców Marek Bialota s. 189-203
Z archiwaliów Reduty w Wilnie w latach 1925-1930 Halina Stankiewicz s. 205-215
Postmodernistyczny "Porfirion Osiełek" Jerzy S. Ossowski s. 217-255
Heroizm i ofiary : w kręgu nowelistyki Juliusza Kadena-Bandrowskiego z okresu Wielkiej Wojny Katarzyna Ptak s. 257-280
O zapomnianej spuściźnie Jerzego Wyszomirskiego Halina Turkiewicz s. 281-295
Wileńskie jednodniówki polskojęzyczne z października 1939 r. Krzysztof Woźniakowski s. 297-312
Literatura i kontestacja : (krótka historia "bruLionu") Władysław Kolasa s. 313-321