Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2003, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Bolesław Faron s. 3-4
Czy potrzebna jest nam nowa teoria literatury? Zbigniew Bauer s. 5-22
O śmiechu i okrucieństwie Bogusław Gryszkiewicz s. 23-45
Dziecko i dzieciństwo jako kategoria psychofizyczna i egzystencjalna we współczesnej poezji Maria Ostasz s. 45-63
Projekt krytyczny "Pałuby" Karola Irzykowskiego w kontekście historii filozofii Maciej Szmyd s. 63-71
"Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro s. 73-93
Elementy teologiczno-egzystencjalne w dzienniku wojennym Karola Ludwika Konińskiego – szkic interpretacyjny Grażyna Badoń s. 95-112
Notatki do "Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich" K.I. Gałczyńskiego Jerzy S. Ossowski s. 113-143
Spór o poezję Stanisław Burkot s. 143-159
Teraz poety, syna, starego człowieka - o sytuacjach granicznych i ciążeniu ku śmierci Tadeusza Różewicza ("Matka odchodzi") Katarzyna Przebinda s. 161-178
Drzwi do gier metafizycznych Różewicza Grażyna Krzysztańska s. 179-190
Słowo i obraz w poezji Stanisława Grochowiaka Marek Karwala s. 191-199
Juliana Kawalca pieśń o starości Bolesław Faron s. 201-218
Między życiem a śmiercią - o cierpieniu i wolności wyboru (na podstawie "Esther" Stefana Chwina) Izabela Paszko s. 219-232
Metafora w reportażu lat 70. : polskie paradoksy? Beata Klaudia Sosin s. 233-256
Nowa baśń : "Strzyga" Romana Zmorskiego i "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego Magdalena Roszczynialska s. 257-266