Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2006, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Bolesław Faron s. 3-4
Nowsze problemy teoretyczne pisania o sobie. Przykład wypowiedzi autobiograficznych pisarzy polskich ostatnich dziesięcioleci : uwagi wstępne Regina Lubas-Bartoszyńska s. 5-18
Ślady autora w tekstach (elementy zewnątrzjęzykowe – biograficzne) i ślady jego tekstów w innych tekstach (elementy wewnątrzjęzykowe - autoteksty). Związki życia i dzieła Elżbiety Drużbackiej Teodozja Rittel s. 19-41
Karol Bołoz Antoniewicz - misjonarz, społecznik, pamiętnikarz Agata Pławecka s. 42-52
Granice świata przedstawionego w pamiętniku Anny z Działyńskich Potockiej Joanna Iwaniec s. 53-62
Polskie drogi w tekstach wspomnień Krystyna Kowalik s. 63-75
Wizja Syberii w pamiętnikach zesłańców 2 połowy XIX wieku. Struktura relacji - podstawowe cechy Janusz Patyna s. 76-87
Kobiety w rodzinnej biografii Hanny Malewskiej Krystyna Latawiec s. 88-96
Doświadczenie przestrzeni i czasu w polskich dziennikach wojennych Grażyna Badoń s. 97-114
Tryptyk trochę autobiograficzny Stanisław Burkot s. 115-126
"Miesiące" Kazimierza Brandysa - quasi-dziennik czyli zmagania pisarza z fikcją oraz własną biografią Jolanta Gomółka s. 127-136
Autokreacja Stefana Chwina w jego "Kartkach z dziennika" Renata Jochymek s. 137-146
Autokreacja literacka w twórczości Stefana Chwina Małgorzata Cemerys s. 147-155
"Moje sobie przywłaszczone życie" - elementy autobiografizmu w prozie Jerzego Pilcha : (na podstawie powieści "Pod Mocnym Aniołem") Katarzyna Przebinda-Niemczyk s. 156-163
Dziennik poety z przełomu wieków Bolesław Faron s. 164-175
Poetycki dziennik intymny Jacka Podsiadły Anita Jodłowska s. 176-182
Autobiografizm jako fikcja osoby Zbigniew Bauer s. 183-191
Kto wierzy w dinozaury? O zmianach w poetyce filmowego pamiętnika Bogusław Skowronek s. 192-203
Blog w autobiograficznym trójkącie fikcji Agnieszka Ogonowska s. 204-216
Fotografia reklamowa a pamięć twórcy : fotokompozycje Ryszarda Horowitza Klaudia Cymanow-Sosin s. 217-225
Sztuka życia czy sztuczne życie? Andrzeja Sapkowskiego strategie stawania się sobą Magdalena Roszczynialska s. 226-238
Pamiętnik jako forma terapii Jagoda Cieszyńska s. 239-246
Dzienniki wydarzeń uczniów niesłyszących - utrwalone pismem zachowania językowe Zdzisława Orłowska s. 247-255
Dzienniki - budowanie językowego obrazu świata dzieci niesłyszących Elżbieta Szmuc s. 256-260