Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2002, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polowanie na postmodernistów we wsi Maniowy Bolesław Faron s. 3-12
O pewnym przypadku autobiografii w polskiej prozie po 1989 roku : przymiarki do opisu Zbigniew Bauer s. 13-30
Śmiech postmodernistów Bogusław Gryszkiewicz s. 31-45
Gombrowicz postmodernistą? Uwagi o filozoficznych kontekstach Kosmosu Witolda Gombrowicza Maciej Szmyd s. 45-53
"Sztuka objawia życie!" Dialog życia i sztuki w twórczości Leopolda Buczkowskiego Grażyna Poręba s. 55-64
Konteksty gatunkowe "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego Agnieszka Szopa s. 65-75
Proza Henryka Grynberga : (literatura żydowskiej pamięci) Monika A. Kozień s. 77-92
Ponowoczesność a "odkrywanie świata" w prozie Stanisława Czycza Jacek Rozmus s. 93-111
Kontrkultura i postmodernizm : na przykładzie Teatru STU Edward Chudziński s. 113-120
Jak zrobiony jest "Weiser Dawidek" Pawła Huellego i co z tego wynika Adam Kulawik s. 121-129
Proza kobieca lat dziewięćdziesiątych w świetle krytyki feministycznej Marta Włodarczyk s. 131-138
Proza Manueli Gretkowskiej Stanisław Burkot s. 139-154
Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka Bogumiła Małek s. 155-166
"Dom dzienny, dom nocny" Olgi Tokarczuk : poszukiwaniu utraconej tożsamości Beata Klaudia Sosin s. 167-177
Wielogatunkowość "Sagi o wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego Magdalena Roszczynialska s. 179-188
Sztuka autoreklamy czy autoreklama sztuki : o rolach pisarza postmodernisty Henryk Czubała s. 189-204
Dyskusja. s. 205-217