Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2008, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Bolesław Faron s. 3
Uwarunkowania morficzne (odwzorowawcze) tekstu literackiego. Model religijny jezykowo-kulturowy Elżbiety Drużbackiej : wyraz antropologiczny - wierzeniowy Teodozja Rittel s. 4-19
Antropologia słowa w tekstach Adama Mickiewicza Maria Teresa Lizisowa s. 20-35
Obcy... Inny... wśród swoich w wybranych nowelach pozytywistycznych Barbara Guzik s. 36-43
Niesamowitość i groza w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego : (rekonesans badawczy) Jakub Knap s. 44-55
O zapomnieniu i "pracy pamięci" : od Prousta do Szymborskiej Janusz Waligóra s. 56-67
Pustka jako kategoria antropologiczna we współczesnym doświadczeniu poetyckim (Halina Poświatowska, Henri Michaux) Stanisław Jasinowicz s. 68-74
Antropologiczne strategie w późnej twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Zbigniew Bauer s. 75-89
Spotkanie : opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza "Przyjaciele" jako dyskurs o możliwościach ludzkiego porozumienia Wacław Marszałek s. 90-97
"Bal wdów i wdowców" Mariana Pankowskiego w perspektywie antropologii śmierci Jan Burnatowski s. 98-104
"Miasta się przemieszały" - synkretyczność kultur a poczucie wyobcowania bohaterów powieści Stefana Chwina Renata Jochymek s. 105-115
Rewitalizacja opowieści w literaturze fantasy dla młodzieży - na podstawie wybranych utworów Elżbieta Pawłowska s. 116-129
Sándor Márai - antropolog, emigrant, humanista : (rozważania o istocie pisarstwa Máraiego na przykładzie "Dziennika") Konrad Ludwicki s. 130-138
Poetyka kulturowa dla szkoły : dydaktyka polonistyczna wobec wyzwań antropologii literatury Marek Pieniążek s. 139-158
Netokracja wobec literatury Agnieszka Ogonowska s. 159-173
Filmowe sposoby antropologicznego poznania Bogusław Skowronek s. 174-188
Na początku było słowo Jagoda Cieszyńska s. 189-196
Obraz świata w wypowiedziach dzieci z zespołem Aspergera Marta Korendo s. 197-208
Poznanie Innego w dialogu Elżbieta Szmuc s. 209-218