Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Zbigniew Bauer s. 3-5
Bibliografia publikacji prof. Bolesława Farona Joanna Grzeszczuk Iwona Górny s. 6-55
Bibliografia tekstów o prof. Bolesławie Faronie Joanna Grzeszczuk Iwona Górny s. 56-62
Mariana Zdziechowskiego uwagi o religii, sztuce i narodowej niepodległości Piotr Borek s. 63-69
Nowelistyka Władysława Orkana wobec młodopolskich "izmów" Eugenia Łoch s. 70-80
Pielgrzym czy wygnaniec? Poszukiwanie tożsamości ludzi wykorzenionych Romuald Naruniec s. 81-89
Literacko-muzyczny dyptyk Wacława Rolicza-Liedera Katarzyna Wądolny-Tatar s. 90-97
Meander czyli zapiski o "pięknym" Słowackim Jerzy Weinberg s. 98-104
Doświadczenie codzienności w wybranych dziennikach z lat okupacji Grażyna Badoń s. 105-121
Rapsodyczny "płaszcz niewyżebrany" Mieczysława Kotlarczyka Stanisław Dziedzic s. 122-138
Wśród znaków tragedii i ocalenia w poezji 1939-1945 Gustaw Ostasz s. 139-149
Nowoczesny homo militans i narracje legionowe w "Pamiętnikach generała broni Leona Berbeckiego" Jacek Rozmus s. 150-161
Koło Literacko-Artystyczne "Start" (1942-1944) : epizod z dziejów życia literackiego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech Krzysztof Woźniakowski s. 162-175
Tygodnik "Piast" w systemie krakowskiego nadzoru prasowego (1918-1939) Grażyna Wrona s. 176-190
Proza Manueli Gretkowskiej (II) Stanisław Burkot s. 191-204
Zakazane dzielnice : o twórczości Doroty Masłowskiej Henryk Czubała s. 205-213
Nieznane wczesne przekłady Tadeusza Różewicza Marian Kisiel s. 214-221
Doświadczenie erotyczne w literaturze nowoczesnej : (na przykładzie utworów wybranych poetek) Elżbieta Mikoś s. 222-234
"Ostatni poemat" Tadeusza Hołuja Marian Stępień s. 235-244
Głód autentyczności : o pewnym projekcie świata wpisanego w przekaz Agnieszka Ogonowska s. 245-259
Tradycje grunwaldzkie w tekstach kultury Tadeusz Skoczek s. 260-280
Jedzenie jako tekst kultury : zarys problemu Bogusław Skowronek s. 281-289
Nie ma zmierzchu filozofii. Rola filozofii Anny Teresy Tymienieckiej w świecie "ponowoczesnym" - optymizm poznawczy, odkrywczość, kreatywność Jan Szmyd s. 290-306
Panteony narodowe w Europie Franciszek Ziejka s. 307-326
Dwadzieścia lat współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego z Katedrą Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu w Grodnie (1989-2009) Halina Bursztyńska s. 327-333
Dziennikarstwo jako dodatkowa specjalizacja : z doświadczeń Studium Dziennikarskiego UP Edward Chudziński s. 334-340
Specjalność edytorska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego Kazimierz Gajda s. 341-345
Garść uwag o wybranych opiniach na temat szkolnictwa niepublicznego w Polsce Jerzy Waligóra s. 346-351
Ре'іональна ойконімія в історико-етимологічному висвітленні Jarosław Redkwa s. 352-358
Mehrsprachigkeit in der Literatur Galiziens Alois Woldan s. 359-373
Powroty Profesora Jerzy Leśniak s. 374-377