Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2009, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Bolesław Faron s. 3-4
Plotki o gwiazdach jako składnik narracji transmedialnych : propozycja teoretycznoliterackiej perspektywy Zbigniew Bauer s. 5-15
Polska literatura współczesna w intermedialnym uścisku : wpływ strategii marketingowych i promocyjnych na percepcję czytelniczą Klaudia Cymanow-Sosin s. 16-26
Twórczość Katarzyny Grocholi : szkicując kierunki lektury Magdalena Roszczynialska s. 27-39
Strategie czytania powieści Janusza L. Wiśniewskiego "S@motność w Sieci" Bogusław Skowronek s. 40-50
W kręgu literackich preferencji studentów : między Katarzyną Grocholą a Januszem L. Wiśniewskim Agnieszka Ogonowska s. 51-63
Strategie czytelnicze na dwóch poziomach kształcenia Barbara Guzik s. 64-73
Literatura trudno obecna w szkole : strategie czytania literatury współczesnej po 1989 roku w liceum Edyta Saran-Pasoń s. 74-82
Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 roku i strategie ich czytania w nauczaniu języka polskiego jako obcego Małgorzata Świstowska s. 83-95
Współczesne strategie czytania Jagoda Cieszyńska s. 96-102
Strategie czytania uczniów dyslektycznych Marta Korendo s. 103-110
Strategie czytania dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji Anna Żywot s. 111-121
"Odpowiednie dać rzeczy słowo" - o czytaniu wiadomości telewizyjnych Alicja Kabała s. 122-128
Melancholia i depresja w literaturze pisanej przez kobiety po 1989 roku Urszula Chowaniec-Pozo s. 129-143
Immanuel Kant i "cortegiana honesta" jako sygnatury tekstowego świata Manueli Gretkowskiej Jacek Rozmus s. 144-155
Pamięć i tekst : wypowiadanie Zagłady w "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego Janusz Waligóra s. 156-165
Kultura Holocaustu jako macierzysty kontekst literatury o zagładzie Żydów : (przykład "Tworek" Marka Bieńczyka) Bogusław Gryszkiewicz s. 166-185
Prawda i nieprawda w felietonach prawniczych Aleksandra Pocieja Maria Teresa Lizisowa s. 186-197
Jerzego Ficowskiego "Bajędy z augustowskich lasów" Marek Karwala s. 198-205
Literatura a psychologia głębi : "Ostatnie historie" Olgi Tokarczuk, czyli droga do indywiduacji C.G. Junga Katarzyna Witkoś s. 206-218
Poziomy rzeczywistości w powieści Anny Janko "Dziewczyna z zapałkami" Katarzyna Wądolny-Tatar s. 219-230
Wobec odmienności : "Lubiewo" Michała Witkowskiego Wacław Marszałek s. 231-238
Językowy dialog z tradycją w "Barbarze Radziwiłłównie z Jaworzna-Szczakowej" Michała Witkowskiego Renata Jochymek s. 239-245
Kategoria protagonizmu w twórczości senioralnej Mariana Pankowskiego Jan Burnatowski s. 246-257