Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
ISSN 2081 - 1853
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
2005, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Bolesław Faron s. 3-4
O krytyce literackiej w okresie romantyzmu Stanisław Burkot s. 5-17
Krytyka tekstów wartościujących (i oceniających) twórczość Elżbiety Drużbackiej w ujęciu językoznawczym Teodozja Rittel s. 18-29
Orzeszkowa - Rydel - Reymont : korespondencyjne uwagi o nowej literaturze Halina Bursztyńska s. 30-40
O katolickiej krytyce literackiej na łamach "Przeglądu Powszechnego" na przełomie XIX i XX wieku (wokół tzw. konkursu maryjnego) Agata Pławecka s. 41-51
Wokół Literackiej Nagrody Nobla dla Reymonta Bolesław Faron s. 52-70
Uwagi o Makowieckim - norwidyście Marek Buś s. 71-84
Koneczny o dramatach Wyspiańskiego Kazimierz Gajda s. 85-93
Józef Maśliński jako teoretyk i krytyk awangardy Barbara Sykulska s. 94-107
Czarny humor w świadomości krytycznej dwudziestolecia międzywojennego Bogusław Gryszkiewicz s. 108-131
Recepcja krytyczna "Obywateli" i "Matki Królów" Kazimierza Brandysa Jolanta Gomółka s. 132-138
Zasada estetycznego dystansu w prozie senioralnej Mariana Pankowskiego Krystyna Latawiec s. 139-151
Stanisław Grochowiak jako krytyk : (zarys problematyki) Marek Karwala s. 152-160
Adam Zagajewski jako krytyk - wokół grupy "Teraz" Małgorzata Cemerys s. 161-172
Twórczość krytycznoliteracka Ryszarda Krynickiego : (wybrane zagadnienia) Jakub Kozaczewski s. 173-184
Językowa przestrzeń felietonów literackich Czesława Miłosza Krzysztof Marczyk s. 185-193
Dzieła i autorzy w felietonach Jerzego Pilcha Katarzyna Przebinda-Niemczyk s. 194-204
"Młodzi" krytycy o "młodej" poezji : (spojrzenie na literaturę pokolenia "bruLionu") Anita Jodłowska s. 205-219
Fantastyczna krytyka - krytyczna fantastyka. O kłopotach współczesnej krytyki literackiej z literaturą fantastyczną Magdalena Roszczynialska s. 220-232
Cóż po krytyce w czasach postmodernizmu Zbigniew Bauer s. 233-243
O przyczynach i sposobach (nie?) istnienia krytyki telewizyjnej Agnieszka Ogonowska s. 244-256
Jak dziś pisze się o kinie? Modele krytyki filmowej Bogusław Skowronek s. 257-270
Krytyka - sublimacja agresji czy chęć wywierania wpływu na ludzi? Jadwiga Cieszyńska s. 271-277