Tytuł Hereditas Monasteriorum
ISSN 2299-5609
Wydawca Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Hereditas Monasteriorum
2014, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Derwich s. 13
Editor’s Note Marek Derwich s. 14
Écrire l’histoire de la conquête : l’utilisation de l’histoire dans la polémique contre l’Ordre Teutonique au sujet des droits des infidèles (1386–1418) Loïc Chollet s. 17-47
O przeobrażeniach wizerunku Świętego Krzyża w XIX-wiecznych relacjach z podróży po Polsce Anna Kurska s. 49-106
"À rebours" et "L’oblat" de Joris-Karl Huysmans : entre décadence et spiritualité Anita Staroń s. 107-123
Libri e biblioteche della Compagnia di Gesù a Napoli dalle origini all’Unità d’Italia Vincenzo Trombetta s. 127-160
Druki medyczne i botaniczne w księgozbiorze kolegium jezuitów w Ostrogu Irena O. Ciborowska-Rymarowicz s. 161-171
O malowidle Chrystus jako „Fons Vitae” z pocysterskiego kościoła parafialnego św. św. Jakuba Starszego i Mikołaja Biskupa w Mechowie koło Pucka Piotr Rumanowski s. 173-196
"Disiectarum bibliothecarum membra" : pozostałości polskich księgozbiorów kamedulskich z klasztoru w Bieniszewie: droga do Biblioteki Jagiellońskiej Jacek Partyka s. 197-204
Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. "Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich" w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Andrzej Buczyło s. 205-219
Wybrane źródła do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu Mirosława Sobczyńska-Szczepańska s. 221-234
Książki poddane w 1841 r. cenzurze prewencyjnej : przyczynek źródłowy do dziejów bibliotek klasztorów skasowanych na mocy ukazu z 1832 r. w guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego Tomasz Ciesielski s. 235-259
Archiwalia obcej proweniencji oraz starodruki i książki dawne oznaczone obcymi znakami pieczętnymi w zbiorach Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie Maksymilian Kuśka s. 261-292
Zbiory biblioteczne, archiwalne i artystyczne znajdujące się w 1811 r. w opactwie norbertanów we Wrocławiu w świetle inwentarza i sprawozdania z postępowania kasacyjnego z "Akt Büschinga" Urszula Bończuk-Dawidziuk Anna Jezierska Arkadiusz Wojtyła s. 295-329
Sumariusz wpisów dotyczących majątku pojezuickiego z protokołów posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w latach 1815–1830 Małgorzata Kośka s. 331-350
Zabudowania opactwa cystersów w Jędrzejowie w świetle szacunków szczegółowych Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie Anna Rogowska s. 351-397
Kilka uwag po lekturze artykułu Ryszarda Mączyńskiego "Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł)" Anna Bocnakowa Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.) s. 401-405
W odpowiedzi Pani Profesor Annie Bochnakowej Ryszard Mączyński s. 405-408
Kilka uwag o obecności książek ze skasowanych bibliotek klasztornych na aukcjach książek : na marginesie monografii Iwony Imańskiej, "Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej XVII–XVIII w., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 464, il. cz.-b. i kol., indeks osób Kamila Kłudkiewicz Iwona Imańska (aut. dzieła rec.) s. 411-416
Kulturowe a turystyczne badania obiektów historycznych : uwagi na marginesie książki Łukasza Musiaki, "Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 201, il. Marcin Jewdokimow Łukasz Musiaka (aut. dzieła rec.) s. 417-422
"Die Welt der mittelalterlichen Klöster, Geschichte und Lebensformen", Gert Melville, München 2012 : [recenzja] Rafał Kubicki Gert Melville (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Beginen im Spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im Reich", Jörg Voigt, Köln-Weimar-Wien 2012 : [recenzja] Rafał Kubicki Jörg Voigt (aut. dzieła rec.) s. 424-427
"Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989 [Repressions Against the Catholic Church in Lower Silesia and the Opole Region 1945–1989]", Stanisław A. Bogaczewicz, Sylwia Krzyżanowska (eds), Wrocław 2004 : [recenzja] Marek Derwich Stanisław A. Bogaczewicz (aut. dzieła rec.) Sylwia Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Collectanea Franciscana”, T. 83 (2013), nr 1–2 : [recenzja] Marek Derwich s. 432-433
"Les personnes d’autorité en milieu régulier. Des origines de la vie régulière au XVIIIe siècle. Actes du septième colloque international du CERCOR, Strasbourg, 18-20 juin 2009", Jean-François Cottier, Daniel-Odon Hurel, Benoît-Michel Tock (red.), Saint-Ètienne 2012 : [recenzja] Marek Derwich Jean-François Cottier (aut. dzieła rec.) Daniel-Odon Hurel (aut. dzieła rec.) Benoît-Michel Tock (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Dziedzictwo unii brzeskiej [The Legacy of the Union of Brest]", Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło (eds), Lublin-Supraśl 2012 : [recenzja] Marek Derwich Radosław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Mariusz Zemło (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Les chartreux et les élites XIIe-XVIIIe siècles. Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012)", Sylvain Excoffon (red.), Saint-Étienne 2013 : [recenzja] Marek Derwich Sylvain Excoffon (aut. dzieła rec.) s. 435-436
"Bernardyni w Ostrołęce 1664–1864 [Franciscan Observants (Bernardines) in Ostrołęka 1664–1864]", Barbara Kalinowska, Ostrołęka 2011 : [recenzja] Marek Derwich Barbara Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 436
"Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści [Prince Stanisław Herakliusz Lubomirski and artists]", Mariusz Karpowicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Patrycja Ziomek Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 437
"Jubilé et culte marial (Moyen Âge – époque contemporaine). Actes du colloque international organisé au Puy-en-Velay par le Centre culturel départemental de la Haute-Loire avec le concours du groupe « Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage français » du GDR 2513 du CNRS SALVÉ (Sources, Acteurs et Lieux de la Vie religieuse à l’Époque médiévale), Mercredi 8 juin – Vendredi 10 juin 2005", Bruno Maes, Daniel Moulinet, Catherine Vincent (red.), Saint-Ètienne 2009 : [recenzja] Marek Derwich Bruno Maes (aut. dzieła rec.) Daniel Moulinet (aut. dzieła rec.) Catherine Vincent (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku [The Book in the Sandomierz Collegiate Church Circles until 1818]", Fr. Tomasz Moskal, Lublin 2013 : [recenzja] Marek Derwich Fr. Tomasz Moskal (aut. dzieła rec.) s. 439
"Les Chanoines réguliers. Émergence et expansion (XIe-XIIIe siècles). Actes du sixième colloque international du CERCOR, Le Puy en Velay, 29 juin-1er juillet 2006", Michel Parisse (red.), Saint-Étienne 2009 : [recenzja] Marek Derwich Michel Parisse (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka [Popular Missions. History – Theology – Practice]", Gerard Siwek, Cracow 2009 : [recenzja] Marek Derwich Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 440
"Sacred Space in the State of the Teutonic Order in Prussia", Jarosław Wenta, Magdalena Kopczyńska (red.), Toruń 2013 : [recenzja] Marek Derwich Magdalena Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Jarosław Wenta (aut. dzieła rec.) s. 441
"Przegląd Kalwaryjski” : [recenzja] Marek Derwich Aleksander Krzysztof Sitnik s. 445-454
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 XI 2013–31 V 2014 r. Marek Derwich s. 457-472
Sprawozdanie z konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej" Michał Skoczyński s. 473-475
Zespół II : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Piotr Oliński s. 476
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 477-478
Zespół V : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Marcin Jewdokimow s. 479
Zespół VI : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Małgorzata Kośka s. 480
Zespół X : sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem "Akt Büschinga" w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Urszula Bończuk-Dawidziuk s. 481
Zespół XI : sprawozdanie z działalności w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Alina Mądry s. 482
Zespół XII : sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 1 XI 2013–30 IV 2014 r. Ewa Hauptman-Fischer Katarzyna Spurgjasz s. 483-490
Zespół XIII : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–31 V 2014 r. Andrzej Kozieł s. 491-492
Zespół XIV : sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r. Monika Kopeć Dorota Rejman s. 493-504
Zespół XVI : sprawozdanie z prac w dniach 1 X 2013–31 V 2014 r. Łukasz Guldon s. 505-509
Zespół XVII : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–31 V 2014 r. Anna Jaroszek s. 510
Sprawozdanie z kwerendy w Żytomierzu w dniach 2–13 XII 2013 r. Witalij Rosowski s. 511-525
Sprawozdanie z kwerendy w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu w dniach 21 VIII–2 IX 2013 r. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska s. 526-530
Książki nadesłane s. 533-543
Informacje o autorach s. 547-550
Information about authors s. 551-554