Tytuł Hereditas Monasteriorum
ISSN 2299-5609
Wydawca Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 90
Hereditas Monasteriorum
2013, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Derwich s. 15
Editor’s Note Marek Derwich s. 16
Introduction Ludovic Viallet s. 19-26
Economy-related written sources of the Franciscans (and partially of the Poor Clares’) in Bohemia and Moravia, ca. 1230 – ca. 1450 Christian-Frederik Felskau s. 27-54
Sources for the history of mendicant economy in Royal Prussia from the 15th till the beginning of the 16th century Rafał Kubicki s. 55-65
Les chartes de fondation des couvents mendiants en Hongroi médiévale Gergely Kiss s. 67-76
Les sources comptables, documents de gestion et d’administration des couvents mendiants en Hongrie médiévale Beatrix F. Romhányi s. 77-96
Beyond the late medieval economy of salvation: the material running of the Transylvanian mendicant convents Carmen Florea s. 97-110
Poverty or not? : economic aspects of the mendicant friaries in medieval Transylvania Mária Lupescu Makó s. 111-133
Conclusion Marie-Madeleine de Cevins s. 135-140
Samowole i swawole żołnierzy frejkompanii Franciszka Teodora Denhoffa w dobrach klarysek krakowskich pod koniec XVII w. Patrycja Gąsiorowska s. 143-154
Jezuici w trzech wielkich miastach pruskich w XVI–XVIII w. Sławomir Kościelak s. 155-187
Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 189-216
Nieznane dwa wizerunki maryjne oraz widok Lwowa z biblioteki klasztoru reformatów przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu Janina Dzik s. 219-230
Nieznane malowidło z 1805 r. pochodzące ze skasowanego klasztoru bernardynów w Barczewie Karol Maciejko s. 231-239
Wykaz zawartości "Akt Büschinga" z lat 1810–1812 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Urszula Bończuk-Dawidziuk Anna Jezierska Arkadiusz Wojtyła s. 241-299
Memoriał w sprawie klasztorów ks. Jana Kompałły z 1828 r. do Teofila Wolickiego, arcybiskupa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, i jego konsekwencje Dorota Matyaszczyk s. 301-322
Drugi etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r.: wirydarz wschodni. Wstępne wnioski i interpretacje Czesław Hadamik s. 323-334
Wykaz przedmiotów z kościoła jezuitów w Połocku przetransportowanych w 1843 r. na zamek warszawski Konrad Morawski s. 337-346
Dekret króla Fryderyka Wilhelma II w sprawie zakonów mendykanckich na terenie Prus Południowych wydany 8 XI 1797 r. Dorota Matyaszczyk s. 347-354
Rys historyczny supresji niektórych Instytutów Duchownych w Królestwie Polskim [w] r. 1819 wykonanej Małgorzata Kośka s. 355-364
"Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi głogowskiej", red. Marek Robert Górniak, Głogów 2009 : [recenzja] Mateusz Gigoń Marek Robert Górniak (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776", red. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław 2012 : [recenzja] Katarzyna Brzezina-Scheuerer Dariusz Galewski Anna Jezierska s. 371-379
"Skarby krakowskich wizytek. Katalog", red. Andrzej Włodarek, Tyniec 2010 : [recenzja] Janina Dzik Andrzej Włodarek (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio. Atti del Convegno internazionale Brescia-Rodengo, 23–25 marzo 2000", red. Giancarlo Andenna, Milano 2001 : [recenzja] Janusz Królikowski Giancarlo Andenna (aut. dzieła rec.) s. 385
"Vestigia Franciesci. Studi di Storia del Francescanesimo", Marco Bartoli, Roma 2008 : [recenzja] Janusz Królikowski Marco Bartoli (aut. dzieła rec.) s. 386
"Understanding Rancé. The Spirituality of the Abbot of La Trappe in Context", David N. Bell, Milano 2011 : [recenzja] David N. Bell Janusz Królikowski s. 386-387
"La filosofia monastica: sapere Gesù", Inos Biffi, Milano 2008 : [recenzja] Janusz Królikowski Inos Biffi (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Officium de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku [Officium de tempore in the handwritten antiphonaries of Benedictine convents in Poland in 15th-19th centuries]", Tadeusz Bratkowski, Rzeszów 2013 : [recenzja] Marek Derwich Tadeusz Bratkowski (aut. dzieła rec.) s. 388
"Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog [Records from the monastery of Camaldolese fathers in Pożajście in the State Historical Archive in Tbilisi. Catalogue]", Ilona Czamańska, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 389
"Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century", red. Veronika Čapská [et al.], Opava 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Veronika Čapská (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"L’Ordine Certosino e il papato dalla fondazione allo schizma d’Occidente", red. Pietro De Leo, Soveria Manelli 2004 : [recenzja] Janusz Królikowski Pietro De Leo (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"San Bruno di Colonia. Un eremita tra Oriente e Occidente", red. Pietro De Leo, Soveria Manelli 2004 : [recenzja] Janusz Królikowski Pietro De Leo s. 391
"Vita artistica nel monastero femminile. Exempla", red. Vera Fortunati, Bologna 2002 : [recenzja] Janusz Królikowski Vera Fortunati (aut. dzieła rec.) s. 392
"Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953 [Instructions, Guidelines, Memoranda of the Deputy Head of the Ministry of the Public Security’s V Department Against Catholic Church in the years 1945-1953]", ed. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał, Kraków-Katowice 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 393
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku [Inventory of manuscripts from the Archive of the Collegiate and Cathedral Chapter in Sandomierz from 13th-20th centuries]", ed. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Piętkowski Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 393
"Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej [Inventory of manuscripts from before the mid-16th century in the collection of the National Library]", ed. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Jerzy Kaliszuk (aut. dzieła rec.) Sławomir Szyller (aut. dzieła rec.) s. 394
"400-lecie klasztoru sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej [400 Years of the Monastery of the Franciscan Observants Sisters in Wieluń]", red. Jan Książka, Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 : [recenzja] Patrycja Ziomek Jan Książka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 394
"San Pier Damiani. L’uomo dei deserti di Dio, Bresseo di Teolo", Louis-Albert Lassus, Abbazia di Praglia 2011 : [recenzja] Janusz Królikowski Louis-Albert Lassus (aut. dzieła rec.) s. 395
"Les moines d’Occident. L’éternité de l’Europe", Guy Lobrichon, Paris 2007 : [recenzja] Janusz Królikowski Guy Lobrichon (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców – From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulchre", Marian Małecki, Warszawa-Katowice 2013 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Małecki (aut. dzieła rec.) s. 396
"Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego [Female congregations in East-Central Europe during communist and Nazi totalitarianism]", red. Agata Mirek, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Agata Mirek (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku [Immovable Property of the City of Cracow during the Four-Year Sejm. A description from 1792], ed. Kamila Follprecht, Kraków 2007 : [recenzja] Patrycja Ziomek Kamila Follprecht (aut. dzieła rec.) s. 397
"Kaplica błogosławionego Czesława we Wrocławiu [The Chapel of Blessed Ceslaus in Wrocław], Mirosław Nowak, Warszawa 2011 : [recenzja] Patrycja Ziomek Mirosław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [New catalogue of documents and letters from the KUL University Library]", red. Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Piętkowski Angelika Modlińska-Piekarz (aut. dzieła rec.) s. 398
"I gesuiti dalle origini alla soppressione 1540–1773", Sabina Pavone, Bari 2009 : [recenzja] Janusz Królikowski Sabina Pavone (aut. dzieła rec.) s. 399
"Vie et mort des moines de la Trappe", éd. Jean-Maurice de Montremy, Paris 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Jean-Maurice de Montremy (aut. dzieła rec.) s. 399
"Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni", Anna Maria Rapetti, Venezia 2005 : [recenzja] Janusz Królikowski Anna Maria Rapetti (aut. dzieła rec.) s. 400
"La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio. Atti della giornata di studio, Roma, Palazzo della Cancelleria, 18 novembre 2011", red. Alessandro Saraco, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Alessandro Saraco s. 400-401
"Francesco d’Assisi e gli Ordini mendicanti", André Vauchéz, Assisi 2005 : [recenzja] Janusz Królikowski André Vauchéz s. 401-402
"Mit w społeczeństwie i kulturze [Myth in the society and culture]", Dariusz Wadowicki, Lublin 2013 : [recenzja] Angelika Lipka Dariusz Wadowicki (aut. dzieła rec.) s. 402
"Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa [Cocto latere nobilitavit. Brick walls of medieval churches in Cracow]", Tomasz Węcławowicz, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Węcławowicz Patrycja Ziomek s. 403
"Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki [Archives and offices in the service of the Church and the science]", red. Wioletta Zawitkowska, Władysław P. Wlaźlak, Rzeszów 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Władysław P. Wlaźlak (aut. dzieła rec.) Wioletta Zawitkowska (aut. dzieła rec.) s. 403
"Cistercium Mater Nostra. Tradycja – Historia – Kultura", 2007-2013 : [recenzja] Marek Derwich Anna Galar s. 407-410
Międzynarodowa konferencja "Memory, Culture and Religion", Warszawa, 15 V 2013 r. Marcin Jewdokimow s. 413-414
Konferencja Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża "Debaty świętokrzyskie I", Kielce-Święty Krzyż, 24–25 V 2013 r. Witold Guca s. 414-416
Konferencja "Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji", Toruń, 4 X 2013 r. Waldemar Rozynkowski s. 416-417
Międzynarodowa konferencja Religious Heritage and Tourism, Kowno, 17 X 2013 r. Marcin Jewdokimow s. 418-419
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 V–30 X 2013 r. Joanna Adamska Magdalena Gawrońska Angelika Lipka Katarzyna Romanow s. 423-431
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN)", Jarosław, 11–14 VII 2013 r. Sławomir Kościelak s. 432-435
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji)", Nowy Sącz, 17–19 X 2013 r. Magdalena Gawrońska Katarzyna Romanow s. 435-438
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza", Przysiek, 7–9 XI 2013 r. Witold Konopka s. 439-442
Zespół II : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 XI 2013 r. Piotr Oliński s. 443
Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie w dniach 26–30 VIII 2013 r. Sławomir Kościelak s. 444-450
Zespół III : sprawozdanie z prac w okresie od kwietnia do października 2013 r. Janusz Królikowski s. 451-454
Zespół X : sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem Akt Büschinga w dniach 30 IV–30 X 2013 r. Urszula Bończuk-Dawidziuk s. 451-462
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od maja do października 2013 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 455-456
Zespół V : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 457-458
Zespół VI : sprawozdanie z prac w okresie od maja do listopada 2013 r. Małgorzata Kośka s. 459
Zespół VII : sprawozdanie z prac w okresie od czerwca do listopada 2013 r. Piotr Dymmel s. 460
Zespół XI : sprawozdanie z działalności w dniach 1 V–31 XII 2013 r. Alina Mądry s. 463
Sprawozdanie z kwerendy w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie w dniach 3–5 VII 2013 r. Alina Mądry s. 464-468
Poklasztorne rękopisy XVIII-wiecznej muzyki wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16–18 I, 15–19 IV, 3–7 VI i 18–22 XI 2013 r. Magdalena Walter-Mazur s. 469-484
Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 1 V–30 X 2013 r. Ewa Hauptman-Fischer Katarzyna Spurgjasz s. 485-492
Zespół XIII : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Andrzej Kozieł s. 493-494
Sprawozdanie z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 495-498
Sprawozdanie z drugiego i trzeciego etapu prac dokumentacyjno- -informacyjnych nad drukami z XV–XIX w. ze skasowanych klasztorów w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie w dniach 1 IV–30 XI 2013 r. Rafał Cholewa Krzysztof Kleczek s. 499-505
Zespół XVI : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 IX 2013 r. Łukasz Guldon s. 506-508
Zespół XVII : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Anna Gadomska s. 509-510
Sprawozdanie z wstępnej kwerendy w zesp. Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich w dniach 9–13 IX 2013 r. Andrzej Buczyło s. 511-512
Sprawozdanie z zakończenia prac nad dokumentacją i inwentaryzacją druków i archiwaliów pochodzących w części z dawnego klasztoru augustianów-eremitów w Książu Wielkim, znajdujących się w zakrystii miejscowego kościoła parafialnego Agnieszka Fluda-Krokos s. 513-516
Sprawozdanie z kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie Beata Lorens s. 516-548
Sprawozdanie z prac w okresie od lipca do listopada 2013 r. Dorota Matyaszczyk s. 549-552
Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 2: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 9–12 VII 2013 r. Olga Miriam Przybyłowicz s. 552-569
Sprawozdanie z kwerendy we Lwowie w dniach 7–29 VI 2013 r. Magdalena Ujma s. 570-590
Sprawozdanie z kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w dniach 20–28 IX 2013 r. Magdalena Ujma s. 591-595
Książki nadesłane s. 599-605
Informacje o autorach s. 609-614
Information about authors s. 615-619
Informacje dla autorów s. 623-626