Tytuł Hereditas Monasteriorum
ISSN 2299-5609
Wydawca Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 98
Hereditas Monasteriorum
2013, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Derwich s. 15-16
Study of the heritage of dissolved monasteries in local collective memories Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 19
Sieć młynów wodnych w dobrach klasztornych na Pomorzu Wschodnim w XIII-XVI w. Rafał Kubicki s. 35
Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej Magdalena Walter-Mazur s. 57
"Rerum patris Pii Hancke". O muzykaliach nyskiego dominikanina Ewa Hauptman-Fischer s. 81
Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich klasztorów Wojciech Zawadzki s. 95
Pochodzenie pacjentów przyjętych do szpitala bonifratrów w Cieszynie w jubileuszowym roku 1900 Maksymilian Kuśka s. 109
Siostry elżbietanki w Festung Breslau Antoni Maziarz s. 141
Nieznana pieczęć opata rudzkiego Piotra Sebickiego z 1602 r. Marek L. Wójcik s. 169
"Pamięć obłóczyn kożdy probantki". Ceremonia obłóczyn w świetle rękopisu "Modus suscipiendi novitias ad habitum" S. Clarae z 1600 r. z klasztoru klarysek gnieźnieńskich Olga Miriam Przybyłowicz s. 179
O cenzurowaniu ksiąg w dawnych bibliotekach klasztornych Izabela Wiencek s. 195
Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł) Ryszard Mączyński s. 219
Inwentarz biblioteki archimandrii bazyliańskiej w Uniowie z 1789 r. Beata Lorens s. 253
O losach archiwaliów z klasztorów dominikańskich w Kamieńcu Podolskim i Smotryczu oraz o kilku wybranych archiwaliach, szczególnie "Księdze Arcy-Bractwa Różańca Świętego" Tadeusz M. Trajdos s. 271
Dekret Fryderyka Augusta z 23 III 1811 r. w sprawie zasad łączenia klasztorów liczących poniżej 12 zakonników, uproszczenia egzaminów do nowicjatu oraz zniesienia zakazu przyjmowania braci laików Ewa M. Ziółek s. 281
Memoriał z 11 VIII 1820 r. o stanie zagospodarowania majątków poklasztornych przez Deputację Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych Małgorzata Kośka s. 291
Kasata klasztoru kartuzów w Gidlach Janusz Królikowski s. 311
"Katalog śląskich dokumentów joannickich przechowywanych w Narodowym Archiwum w Pradze", oprac. Roman Stelmach, Wrocław 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Roman Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 351-359
"Zygmunt Lauxmin. Traktat "Ars et praxis musica"", Agnieszka Krzepkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Tomasz Jeż Agnieszka Krzepkowska (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Jeremias Joseph Knechtel (1679-1750) - legnicki malarz doby baroku", ed. Andrzej Kozieł, Emilia Kłoda, Legnica 2012 : [recenzja] Rainer Sachs Andrzej Kozieł (aut. dzieła rec.) Emilia Kłoda (aut. dzieła rec.) s. 363-375
"Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku", Anna Szylar, Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Anna Szylar (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej (Kościół w Okowach)", red. Mariusz Krzysztofiński, Józef Marecki, Bogdan Stanaszek, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Tylec Mariusz Krzysztofiński (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Bogdan Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 378-389
"Morte e resurrezione di un Ordine religioso. Le strategie culturali ed educative della Compagnia di Gesù durante la soppressione (1759-1814)", cura Paolo Bianchini, Milano 2006 : [recenzja] Marek Derwich Paolo Bianchini (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator", ed. Maria Dębowska, Kielce 2002 : [recenzja] Marek Derwich Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej", Franciszek Borowski, "Studia Sandomierskie", T. 18, 2011, nr 1 : [recenzja] Marek Derwich Franciszek Borowski (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Jan Badeni SJ (1858–1899). U początków ruchu społecznego katolików w Galicji", Andrzej Paweł Bieś, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) s. 394
"Czerwińsk", Janusz Nowiński, Warszawa 2012 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Monachesimo ed iconoclastia. La partecipazione dei monaci al Concilio di Nicea II (787)", Antonio Calisi, Bari 2011 : [recenzja] Janusz Królikowski Antonio Calisi (aut. dzieła rec.) s. 395
"Dominikanie w Nysie 1749-1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta", Kazimierz Dola, Opole 2009 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń", ed. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław 2010 : [recenzja] Bartłomiej Stawiarski Marek Derwich (aut. dzieła rec.) Marek L. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 396
"Kapucyni w Nysie 1658–1810", Kazimierz Dola, Opole 2009 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Bracia Załuscy - ich epoka i dzieło. Zbiór studiów", ed. Dorota Dukwicz, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Derwich Dorota Dukwicz (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Sto tomów "Naszej Przeszłości" - bibliografia - dzieje - ludzie", Jan Dukała, Kraków 2003 : [recenzja] Marek Derwich Jan Dukała (aut. dzieła rec.) s. 398
"Nuns. A History of Convent Life, 1450-1700", Silvia Evangelisti, Oxford 2007 : [recenzja] Janusz Królikowski Silvia Evangelisti (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Examina novitiorum (Egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574", introd. and ed. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Derwich Justyna Łukaszewska-Haberkowa (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Dzieje diecezji tarnowskiej" T. 2 : "Instytucje i wydarzenia", ed. Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Tarnów 2012 : [recenzja] Marek Derwich Anna Gąsior (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku", ed. Patryk Frankowski, Alina Mądry, Poznań 2012 : [recenzja] Marek Derwich Patryk Frankowski (aut. dzieła rec.) Alina Mądry (aut. dzieła rec.) s. 401
"Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Cieszynie", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 403
"Monasticon Carmelitanum. Die Klöster des Karmelitenordens (O.Carm.) in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart", hrsg. Edeltraud Klueting, Stephan Panzer, Andreas H. Scholten, Münster 2012 : [recenzja] Marek Derwich Edeltraud Klueting (aut. dzieła rec.) Stephan Panzer (aut. dzieła rec.) Andreas H. Scholten (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", ed. Bogdan Lisiak, Ludwik Grzebień, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Derwich Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 404
"Krakowski Rocznik Archiwalny", T. 17, 2011 : [recenzja] Marek Derwich s. 405
"Księga kasowa konwentu bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, translit. and transl. Jakub Grudniewski, Barbara Kalinowska-Wójcik, Cieszyn 2012 : [recenzja] Marek Derwich Jakub Grudniewski (aut. dzieła rec.) Barbara Kalinowska-Wójcik (aut. dzieła rec.) Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) s. 406
"Ląd nad Wartą", Janusz Nowiński, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 406
"Le soppressioni del secolo XIX e l'Ordine Agostiniano. Congresso dell'Istituto Storico Agostiniano, Roma 19-23 ottobre 2009", cura Luis Marín de san Martín, Roma 2010 : [recenzja] Marek Derwich Luis Marín de san Martín (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia", ed. Bogusław Migut, Lublin 2002 : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) s. 408
"Ottone III e Romualdo di Ravenna. Impero, monasteri e santi asceti. Atti del XXIV Convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana 2002", Verona 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski s. 409-410
"Kazania świętokrzyskie - od rękopisu do zrozumienia tekstu", Tomasz Mika, Poznań 2011 : [recenzja] Marek Derwich Tomasz Mika (aut. dzieła rec.) s. 409
"Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia monastycznego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605–1963)", Waldemar Jan Pałęcki, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Szukiel Waldemar Jan Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 410
"Dom Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo : una svolta epocale", Gregorio Penco, con bibliografia degli scritti di Jean Leclercq, a cura di Valerio Cattana, Cesena 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski Valerio Cattana (aut. dzieła rec.) Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) Gregorio Penco (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce", t. 1–2, ed. Ludwik Grzebień, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Derwich Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 411
"Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki", ed. Remigiusz Pośpiech, Opole 2012 : [recenzja] Piotr Szukiel Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji", Cz. 1-2, ed. and commentary Janusz Królikowski, Tarnów 2009 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 412
"Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne", Roland Prejs, Lublin 2012 : [recenzja] Marek Derwich Roland Prejs (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku", ed. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, transl. Przemysław Stanko, Cieszyn 2010 : [recenzja] Marek Derwich Maksymilian Kuśka (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Przemysław Stanko (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Saint Bruno le Chartreux", André Ravier, Paris 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski André Ravier (aut. dzieła rec.) s. 414
"Studia nad liturgią w Zakonie Krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu", Waldemar Rozynkowski, Toruń 2012 : [recenzja] Marek Derwich Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Sanctimonialis autem femina. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu", introd. and commentary Magdalena Walter-Mazur, Sandomierz 2012 : [recenzja] Marek Derwich Magdalena Walter-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 2", ed. Janusz Królikowski, Tarnów 2012 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 416
"Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku", ed. Wiktor Szymborski, Janusz Kozioł, Tarnów 2011 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Kozioł (aut. dzieła rec.) Wiktor Szymborski (aut. dzieła rec.) s. 417
"Sekularyzacja dóbr kościelnych na Górnym Śląsku w 1810 roku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 23 października 2010 r. w Rudach przez Centrum Formacyjno-Edukacyjne Diecezji Gliwickiej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 200 rocznicy sekularyzacji dóbr kościelnych na Śląsku w 1810 roku", ed. Franciszek Wolnik, Opole 2011 : [recenzja] Bartłomiej Stawiarski Franciszek Wolnik (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne", 2012 : [recenzja] Marek Derwich s. 418
"Studia Franciszkańskie" i "Biblioteka Studiów Franciszkańskich" Marek Derwich Roland Prejs s. 423-424
"Samuel Bogumił Linde w kręgu książki" - omówienie wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Elżbieta Bylinowa s. 427-433
Pierwszy etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r. : wstępne wnioski i interpretacje Czesław Hadamik s. 434-439
Sesja popularnonaukowa "Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej - w 150. rocznicę zrywu narodowego", Koło, 6 V 2013 r. Aleksander Krzysztof Sitnik s. 440-441
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 XII 2012 - 30 IV 2013 r. Katarzyna Bock Angelika Lipka s. 445-453
Sprawozdanie z konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)", Poznań, 4-7 IV 2013 r. Michał Skoczyński s. 453-457
Szlakiem wielkopolskich klasztorów Woźniki - Przemęt - Wschowa Dorota Matyaszczyk s. 457-471
Sprawozdanie z prac w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Tomasz Ciesielski s. 472-476
Sprawozdanie z kwerendy w Państwowym Archiwum Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie w dniach 19-30 XI 2012 r. Witalij Rosowski s. 476-484
Sprawozdanie z kwerendy w Wilnie w dniach 2-4 IV 2013 r. Witalij Rosowski s. 484-494
Sprawozdanie z prac w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Piotr Oliński s. 495-496
Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie w dniach 4-8 II 2013 r. Sławomir Kościelak s. 496-497
Archiwalia dotyczące toruńskich jezuitów w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej Waldemar Rozynkowski s. 498-499
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 r. Janusz Królikowski s. 500-502
Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Iwona Brankiewicz Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 503-504
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 505-506
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Małgorzata Kośka s. 507
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Piotr Dymmel s. 508
Zakończenie pierwszego etapu prac nad bazą online oraz przewodnikiem "Biblioteki po skasowanych klasztorach : historia, znaki własnościowe, źródła" Izabela Wiencek s. 509-513
Sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem Akt Büschinga w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Urszula Bończuk-Dawidziuk s. 514-515
Sprawozdanie z działalności w dniach 1 XI 2012 - 30 IV 2013 r. Alina Mądry s. 516-520
Sprawozdanie z kwerendy w zbiorach muzycznych Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze w dniach 3-8 III 2013 r. Patryk Frankowski Alina Mądry s. 520-522
Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w zbiorach Gabinetu Muzycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Ewa Hauptman-Fischer Katarzyna Spurgjasz s. 523-526
Wstępne sprawozdanie z prac nad projektem "Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki" Andrzej Kozieł s. 527-528
Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 529-533
Sprawozdanie z pierwszego etapu prac dokumentacyjno-informacyjnych nad drukami z XV-XIX w. ze skasowanych klasztorów w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie w dniach 3 XII 2012 - 18 III 2013 r. Rafał Cholewa Krzysztof Kleczek s. 534-539
Powstanie zespołu do inwentaryzacji archiwaliów ilustrujących losy dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz sprawozdanie z jego prac w dniach 1 III - 30 IV 2013 r. Łukasz Guldon s. 540-541
Powstanie zespołu do inwentaryzacji archiwaliów ilustrujących losy dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu oraz sprawozdanie z jego prac w dniach 1 XII 2012 - 30 V 2013 r. Anna Gadomska Anna Jaroszek s. 542-543
Sprawozdanie z badań nad muzykaliami po skasowanych klasztorach śląskich i wielkopolskich w dniach 31 X 2012 - 30 IV 2013 r. Grzegorz Joachimiak s. 544-545
Sprawozdanie z kwerendy w zbiorach graficznych o. Wacława Nowakowskiego w Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie w dniach 10-15 II i 21-23 IV 2013 r. Tomasz Niklas s. 546-547
Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Państwowym oraz Archiwum Diecezjalnym w Płocku w dniach 14-18 I 2013 r. Michał Skoczyński s. 547-552
Sprawozdanie z prac nad archiwaliami ze skasowanych klasztorów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Państwowym w Kielcach Anna Szylar s. 552-556
Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Państwowym w Poznaniu w dniach 26-30 XI 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 557-560
Sprawozdanie z kwerendy w Zemským archivie w Opawie w dniach 10-14 XII 2012 r. Marek L. Wójcik s. 560-568
Książki nadesłane. s. 571-579
Autorzy tego tomu. s. 583-593
Informacje dla autorów. s. 597-609